تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب تیر 1396
31 / تـیـــر / 96

ادامه مطلب

[ 31 تیر 96 ] [ 23:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیـــر / 96
خواهرش پی ام میده و میگه " بابت البالوها خیلی خیلی زحمت کشیدین از طرف ما از مامان هم تشکر کن "

چقد خوبه این روزاااا ♥

لاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم

[ 26 تیر 96 ] [ 23:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیـــر / 96
برنج پختم! شفتـــه! شفتـــه ها!
اصلا داغون
دایی میگه : به فاطمه کاری نداشته باشین! الان مدهوش ِ ! فقط حضور فیزیکی داره! روحش جاها دیگس

[ 26 تیر 96 ] [ 22:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 26 / تـیـــر / 96 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 26 تیر 96 ] [ 20:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / تـیـــر / 96
ساعت هاست نشستم و دارم ویسی که از روز خواستگاری ضبط کردم ُ گوش میکنم!
چه چیزای عجیبی میشنوم!
خیلیاشو اصلا نمیدونستم


بابام خیلی کم حرف و ساکته!
امیر هم همینطور!
داییم میگه " یه دفعه دیگه بیایید که بزرگترامون همه باشن! "
بعد شوهر ِ خواهر ِ امیر میگه " مهم پدر و مادر عروس خانومن که هستن! "
داییم میگه " نه اخه باباش حرف نمیزنه! دامادشم که مثل خودشه "
یهو جمع میترکه

منم که الان دارم این چیزا میفهمم کلـــی ذوق میکنم کـلـیــک

[ 6 تیر 96 ] [ 19:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / تـیـــر / 96
_ فـاطــمـه؟
_جـانــم
؟
_ دوسـت دارم!

بــخـدا ایــن حـجـم از خـنــگـی بــی سـابــقـس
!
خـودش صـدام مـیــکـنــه
!
خـودش جـواب مـیــده
!
حـرفـشـم مـیــزنــه
!
تـازهـهـهـهـه مـیــگـه تـو دیــوونــم کـردی
!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـردا مـیــرن مـسـافـرت
و َ امـیــر حـتـی نــمـیــدونــه کـجـا مـیــرن و کـی حـرکـت مـیــکـنــن
!
تـا ایــن حـد بــراش  مـهـم نــیــسـت
:|

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیــروز جـمـعـه بــود و بــا دوسـتـاش رفـتـن دور دور
!
ولـی کـل اون سـاعـتـایــی کـه بــا دوسـتـاش بــود یــا بــه مـن پـیــام مـیــداد یــا بــاهـام حـرف مـیــزد
:|

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــکـاری کـرد یــه کـوچـولـو ازش دلـخـور شـدم
امـا هـرچـی فـکـرمـیــکـنــم یــادم نــمـیــاد چـیــکـار کـرده
:|
هـی مـیــگـه
" خـب بــگـو چـی شـده، تـصـمـیــم بــگـیــریــم، مـشـکـلـمـون حـل شـه! "
امـا مـن وااااقـعـا نــمـیــدونــم از چـی دلـخـورم
:|
کـارش زود تـمـوم شـد
بــهـش گـیــر دادم یــه چـی بــرام بــگـیــر تـا آشـتـی کـنــم
یــهـو گـفـت تـا یــه سـاعـت دیــگـه پـیــشـتـم کـه از دلـت دربــیــارم
!!
مـنــم کـه حـالـا هـمـیــنــجـوری یــه چـی گـفـتـه بــودم
!
دیــگـه کـلـی اصـرار کـردم کـه نــیــا
ولـی ایــن دلـیــل نــمـیــشـه از هـمـیــنــجـوری اشـتـی کـنــم

گـفـتـم چـطــور بــرا خـودت از اون پـیــرنــایــی کـه بــرا پـرسـپـولـیــس ِ ایــنــتـرنــتـی مـیــخـریــیــیــی
، مـنــم مـیــخـوام
مـن کـه الـکـی لـج کـردم امـا گـفـت بــرم مـسـافـرت سـوغـاتـیــت بــه جـاسـت
!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــمـره هـا هـمـیــنــطــوری مـیــان و مـن هـمـیــنــطــوریــیــیــی پـشـت هـمـمـم گـنــد مـیــزنــمـمـمـم
امـتـحـان اخـرم فـیــزیــک بــود
بــه امـیــد تـقـلـب رفـتـم
!
امـا سـر جـلـسـه نــرسـیــده اون بــرگـه تـقـلـم کـه هـمـه فـرمـولـا بــود گـم شـد :|
هـرچـی هـم تـو دسـتـم نــوشـتـم پـاک شـد
:|
انــقـد اعـصـابــم خـورد شـد کـه هـرچـی بــلـد بــودمـم یــادم رفـت
مـحـمـد
، فـامـیــلـمـون، صـنــدلـی ِ جـلـویــیــم بــود! یــهـو سـرجـلـسـه، جـلـو چـشـم مـراقـب بــرگـشـتـه سـمـتـم مـیــگـه " فـاطــمـه کـدوم سـوال مـیــخـوای؟! "
گـفـتـم هـمـش خـخـخـخ
بــرگـش ُ اورد نــزیــکـم
، یــکـی دو تـا سـوال نــوشـتـم
مـراقـب بــاهـاش اشـنــا بــود
!
خـودش کـه کـلـیــیــیــیــی تـقـلـب کـردددد
واقـعـا چـرا دخـتـرا نــمـیــتـونــن مـثـل پـسـرا تـقـلـب کـنــن
؟!
یــه پـسـره تـبــلـت درآورد داشـت مـیــنــوشـت
! حـراسـت دیــد!
ازش گـرفـت
!
بــعـد حـراسـتـیــه اومـده بــهـش مـیــگـه حـالـا گـوشـی یــه چـیــزی
! نــه دیــگـه تـبــلـت بــه ایــن گـنــدگـی!!!
فـقـط خـدا کـنــه نــیــوفـتـم ایــن امـتـحـان فـیــزیــک  ُ
خـیــیــیــیــلـی بــد نــوشـتـم
!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـرم تـابــسـتـون بــرنــمـیــدارم
!
مـیــخـوام بــرم گـواهـیــنــامـه بــگـیــرم
شـایــدم کـلـاسـی
، چـیــزی رفـتـم!
جـدیــدا حـس کـتـاب خـونــدن اومـده سـراغـم
!
احـتـمـالـا بــرم عـضـویــت کـتـابــخـونــمـو تـمـدیــد کـنــم

فـایــل پـی دی اف
" شـازده کـوچـولـو " و " یــک عـاشـقـانــه آرام " گـرفـتـم!
نــمـیــدونــم کـدوم زودتـر مـیــخـونــم خـخـخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آهـا راسـتـی
!! ایــن هـمـه نــوشـتـم کـه بــرسـم بــه ایــن مـوضـوع! اخـرشـم داشـت یــادم مـیــرفـت!
تـولـد امـیــر نــزدیــکـه
!!!
بــرا اولـیــن بــاررر مـیــخـوام بــراش کـادو بــگـیــرم
چـی پـیــشـنــهـاد مـیــدیــن
؟؟؟
مـهـم ِ
لـطــفـا هـمـه بــگـیــد
!

[ 4 تیر 96 ] [ 00:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]