تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب آذر 1395
30/ آذر / 95

یلــــدا خیلی مبـــارک :)
مخصوصا برای خانومی ِ عزیزم، تبریک میگم :♥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با غرغر میگه خب اخه چرا نمیشه برات شب چله ای بیاریم؟!
اذان میشه و وسط حرفم میگه " اذان شد، دعا کنیم؛ بعد حرفتو بزن "
و َ بلند بلند دعا میکنه " خدایا، یه کار کن خانومم مال خودم شه! "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مغازه جدید گرفتن :)
و َ خدارو شکر حقوقش دوبرابر قبل شده
اما...
خیلی نگران و ناراحته...
میگه این پول ُ با هزارررر امید ُ ارزو واسه نامزدیمون جمع کرده بودم...
و َ قطعا اگه اصرار من نبود، مغازه نمیگرفت! خب تکلیف نامزدی که مشخص نیست! حداقل ازنظر کاری پیشرفت کنه و من از ذوق بمیرم!

برچسب ها: Successful days ;) ،
[ 30 آذر 95 ] [ 15:58 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30/ آذر / 95


ایــ↑ــن خیلی بده هـــا اما
ایــــن خیییلیییی خوبه! اصلا عـــــــــالـــــــی!


برچسب ها: لاویانه ،
[ 30 آذر 95 ] [ 15:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / آذر / 95
کسی سی پلاس پلاس بلده؟؟

ادامه مطلب

[ 21 آذر 95 ] [ 19:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / آذر / 95
خدایا این قضیه رو دو دستی و در نهایت احترام سپردم به خودت...
بی زحمت استین بالا بزن و برام حلش کن
من یک عدد بنده حقیر توانایی هضم را دارا نیستم!
یا پشتم باش و همینجوری هلم بده جلویی تا رد شم، یا خودت از جلو برو و دستمم بگیر
قربون دستت
ممنون 

++ متفاوت ترین شنبه ی عمرم بود که دیگه نخواهم گذاشت تکرار شه! نخواهممممممممممممم

[ 20 آذر 95 ] [ 23:13 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / آذر / 95
#انـدر احـوالـات اسـم فـامـیـل بـازی کـردن بـا یـه بـچـه کـه تـازه خـونـدن و نـوشـتـن یـاد گـرفـتـه دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه!
ع: اسـتـپ!
هـمـمـون: عـهـهـهـه بـمـیـرررر هـنـوز هـیـشـکـی نـنـوشـتـه! تـو از قـبـل مـیـنـویـسـی
حـسـیـن (هـمـون بـچـه): ع؟ گـل از ب بـگـو
ع: سـمـبـل!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن (بـا ذوقـی کـه انـگـار گـنـج پـیـدا کـرده): عـه ارهـهـهـهـهـهـهـه، مـیـوه بـگـو؟
ف: بـه
حـسـیـن: اهـااااااان هـلـو
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :|  :|  :|
حـسـیـن: یـه شـهـر بـگـو
م: سـیـسـتـان بـلـوچـسـتـان!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: عـه اذیـت نـکـن! بـایـد اولـش ب بـاشـه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ع: اهـان یـعـنـی مـثـل قـبـلـیـا کـه نـوشـتـی بـاشـه؟
حـسـیـن: آره، درسـت بـگـیـاااا
ف: تـبـریـز
حـسـیـن: نـه تـبـریـز دومـش ب داره!

ف: پـس سـمـبـل چـجـوری درسـتـه؟دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: بـرو بـابـا تـو خـنـگـی! خـب بـغـل م ، ب هـسـت!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :|  :|  :|
حـسـیـن: اَهـهـهـه شـهـر بـلـد نـبـودیـن، حـالـا اعـضـا بـدن بـگـیـن
ع: مـن کـه بـلـد نـیـسـتـم!
م: مـنـم
حـسـیـن: خـا نـگـیـنـنـن خـودم فـهـمـیـدم، بـوس!!!!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـتـی اشـیـاء نـوشـت بـوس پـلـاسـتـیـکـی!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
#حـالـا مـوقـع امـتـیـاز دادن!
ع: مـیـوه چـی نـوشـتـیـن؟
هـمـمـون: بـه
حـسـیـن: هـلـو!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ع: خـب مـاهـا 10 امـتـیـاز چـون حـسـیـن نـنـوشـتـه!
حـسـیـن: مـن 20 امـتـیـاز! مـیـوه مـن بـا شـمـاهـا فـرق داره :/
ع:شـهـر؟
ف: بـابـل!
حـسـیـن: مـنـم بـابـل/، بـده 5 !!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ف: عـه تـو کـه نـنـوشـتـه بـودی
حـسـیـن: الـان کـه نـوشـتـم :/
ع: اعـضـا بـدن؟
م: نـداریـم!
حـسـیـن: یـعـنـی تـو انـقـد گـیـجـیـیـیـی؟؟؟ خـب بـوس دیـگـه! هـورااااا مـن 20 !!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :| :| :|
#بـعـد چـنـد دیـقـه!
حـسـیـن: اه ول کـنـیـن بـابـا! شـمـاهـا بـلـد نـیـسـتـیـن! گـنـد زدیـن بـه بـازی ://///

اصـلـا یـه ذره بـچـه نـابـودمـون کـرد
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

واسـه بـازی ِ یـه نـقـطـه، دو نـقـطـه!
نـوشـتـه " فـرخ قـاسـم! "
ع: حـسـیـن ایـن اسـمـا کـجـا 4 تـا نـقـطـه دارن ؟؟
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: 2 بـه عـلـاوه 2 مـیـشـه چـنـد!؟ خـب 4 دیـگـهـ!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

[ 10 آذر 95 ] [ 22:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / آذر / 95
قانون حدیدمان :)
" برو بابا " ممنون 

+ بین من و امیر هیچ بحث و دعوایی نبوده! سوال نپرسید...

[ 9 آذر 95 ] [ 08:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / آذر / 95
سلام این اولین پست ِ آذر ماه ِ 95 است!
تو ماه قبل و قبلیش فقط 7 تا پست گذاشتم! فکرکن! یه ماه هایی 39 تا پست میذاشتم!!! اما حالا حتی دل و دماغ وب هم ندارم و همچنین وقت هم ندارم...
آذر خوب شروع نشد! اصلا!
تو تابستون، امیر بود که خانوادش ُ تحت فشار میذاشت که برا امر خیر بریم، حالا خانوادش امیر ُ تحت فشار میذارن که چرا جواب نمیدن؟!
حق دارن!
خانواده من بهشون قول دادن که دو روز دیگه زنگ بزنن و جواب نهایی رو بدن اما الان بیشتر از سه ماه از اون دو روز گذشته...
به مامانم گفتم " امیر تحت فشار ِ! زنگ بزن جواب ُ بده دیگه! دوتا گزینه بیشتر نداره! یا اره یا نه... اونا معطل ما نیستن که هی بپیچونیم! "
مامانمم بعد از کلی اصرار ِ من گفت " اولا من اصلا شماره ندارم بعدشم اونا میدونن جواب ما منفی ِ! "
گفتم " من بهت شماره میدم! حتی اگه منفی ِ هم زنگ بزن، بزار تکلیفش ُ بدونه. "
گفت " زنگ میزنم میگم تا با پایان خدمت نیومد، حق نداره، حتی بهت فکر کنه... "

فکرنکنم زنگ بزنه! چون باید با بابام هماهنگ کنه و احتمالا بابام نمیزاره زنگ بزنه...
ولی طفلی امیر، خیلی اذیت میشه
میگه هر روز داداشش ازش میپرسه چی شد؟ جواب دادن؟
مامانشم که کافیه بیاد خونه تا بپرسه!
خواهراشم همین که ببیننش میپرسن...
پیششون هم بد قول شدیم. هعـــی...
میشه دعا کنید؟

[ 5 آذر 95 ] [ 21:15 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]