تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب مهر 1395
30 / مـهــر / 95
روز اول دانــشـگـاه خـوب بـود! خـوشـم اومـد
بـرنــامـه ســازی کــه از هــمـون اول عـاشـقـش بـودم
! بـا #C (ســی شـارپ) دنــیــایــی داشـتـم بـرا خـودم! اصـلـا بـرنــامـه مـیــنــوشـتـمـا انــگـار فـیــل هــوا مـیــکــردم!
حـالـا ++C
(ســی پـلـاس پـلـاس) مـیــخـونــیــم! دوســش دارم :)
اســتـادش هــم خـیــلـی خـوبـه

ســیــســتـم عـامـل هــم هــمـون اســتـاد بـرنــامـه ســازی ِ
! تـئـوری مـیــگـه و مـیــره :/
اصـلـا درســایــی کــه عـمـلـی ِ ، تـئـوری نــمـیــفـهــمـم
!

قـبـل کــلـاس ِ فـارســی عـمـومـی هــی بـچـه هــا بـد گـفـتـن از اســتـادش
! گـفـتـم الـان مـیــاد یــه هــیــولـا مـیــبـیــنــم!
بـرخـلـاف تـصـورم خـوشـم اومـد ازش
! شـوخ و بـاحـال!
ولـی هــمـون مـوقـع کــه درس مـیــده هــمـون مـوقـع هــم مـیــپـرســه و آبـرو ادم ُ مـیــبـره
:/

پـنــجـشـنــبـه هــا بـا دوســتـای دبـیــرســتـانــم کــلـاس دارم
! امـا شـنــبـه و یــکــشـنــبـه بـا اونــا نــیــســتـم! نــمـیــدونــم کــســی ُ خـواهــم شـنــاخـت یــا نــه خـخـخ

+ ســر ِ قـولـی کــه بـهــت دادم هــســتـمـمـم هــرچـنــد کــه هــمـه مـیــگـن وقـتـی رفـتـم دانــشـگـاه عـوض مـیــشـم! امـا مـحـالـه بـزنــم زیــر قـولـی کــه بـه آقـای عـشـق جـانــم مـیــدم

++ اَبـروهــا رو هــم یــکــم صـفـا دادم
!

[ 30 مهر 95 ] [ 13:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / مـهــر / 95

[ 28 مهر 95 ] [ 22:22 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / مـهــر / 95
هیـــــچ وقـــت کار امروزت یادم نـــــمیره!
قرار بود الان سرکلاس باشم مثلا!
من که حتی شده ورودی بهمن میرم ولی بالاخره یه جایی نیشمو بهت میزنم، مطمئن باش!
برام فرقی نمیکنه چه نقشی تو زندگیم داشتی و داری!

[ 25 مهر 95 ] [ 10:35 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / مـهــر / 95
چـقـد رآضـی کــردن بــآبــآم سـخـت بــود وآسـه دآنــشــگــآه!
مـــیــگــفـت الــآ و بــلــآ بــآبــل! بــآلــاخـره رآضـی شــد!
دیــگــه احـتـمـــآلــا فـردا مـــیــرم سـرکــلــآس! اووووف

+ چـقـد نــذر کــرده ایــن چـنــد وقـتـه ♥:
خـدآ قـبــول کــنــه

+ شــآم غـریــبــآن شــمـــع روشــن کــردم!
یــکــی از دوسـتـآم پـآرسـآل از یــکــی دیــگــه شــمـــع نــذری گــرفـت کــه اگــر حـآجـت گــرفـت سـال بــعـد 72 تـآ شــمـــع بــیــآره! حـآلــآ شــمـــع هـآشــو آورده بــود :) جـهـت مـــحـکــم کــاری 2 تـآ شــمـــع روشــن کــردم تـآ بــشــه 144 تـآ خـخـخـخ

+ بــآز هـم بــرآ ثـبــت نــآم تـو سـآیــت دآنــشــگــآه از کــآرتـش اسـتـفـآده کــردم  ^__^
و َ نــآرآحـت مـــیــشــه از ایــنــکــه ازش پـرسـیــدم شــمـــآره حـسـآبــت ُ بــدم؟

+ ج مـــیــگــه هـمـــونــجـوری کــه تـو مـــتـقـآعـدم کــردی بــری دآنــشــگــآه آزآد، مـــنــم مـــتـقـآعـدت مـــیــکــنــم بــهـش جـوآب مـــنــفـی بــدی بــه دلــیــل سـربــآزی :(
نــبــآیــد ایــنــآرو بــهـش بــگــم حـتـمـــا نــآرآحـت مـــیــشــه! پـس، مـــیــمـــونــه تـو دلــم تـآ وقـتـی کــه سـآلــهـآ بــعـد بــه هـمـــه دنــیــــآ ثـآبــت کــردیــم و دآریــم از خـآطـرآتـمـــون حـرف مـــیــزنــیــم بــهـش بــگــم ^.^
حـتـمـــا هـیــجـآن داره! :)))

+ ف بــعـد 5 سـآل اصـرآر، دیــشــب بــهـم گــفـت چـرآ بــه دآدآشــم جـوآب مـــنــفـی دآدی؟ و بــآ یــه حـآلــت مـــظـلــوم و آروم مـــیــگــه تـو حـتـی نــدیــدیــش! اون هـنــوز هـم اسـم هـیــچ دخـتـری بــجـز تـورو بــه زبــون نــیــآورده! و مـــنــی کــه مـــیــگــم وقـت ایــن حـرفـآ گــذشــتـه و الــآن دیــگــه هـمـــه مـــیــدونــیــن مـــن تـمـــوم تـمـــرکــزم رو یــکــی دیــگــس! مـــیــگــه آره عـآشــقـی! الــهـی خـوشــبــخـت شــی ولــی دآدآش مـــن قـبــل از ایــنــکــه اون بــیــآد پـیــشــنــهـآد دآد!
رآسـت مـــیــگــه! چـنــد مـــآه قـبــل! دلــش ُ شــکــونــدم! :( کــآش حـرفـی از کــس دیــگــه نــمـــیــزدم! خـب هـمـــه مـــیــدونــن لــآزم بــه تـاکــیــد نــبــود!

+ دیــشــب، یــه شــب خـیــلــی خـیــلــی مـــتـفـآوت! چـیــزی از کــسـی دیــدم کــه حـتـی فـکــرشــم نــمـــیــکــردم! ×_× چـیــزی کــه ابــدا انــتـظـآرش ُ نــدآشــتـم!
امـــیــدوآرم تـا حـدی خـلــاصـه نــنــویــسـم کــه بــعـدا خـودمـــم مـــیــخـونــم نــفـهـمـــم چـی نــوشــتـم! D:

[ 24 مهر 95 ] [ 23:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23/ مـهــر / 95
هیج اتفاق خاصی نیوفتاده!
طبق معمول! شوخیای مامان درباره امیر!
تاسوعا و عاشورای امسال امیر طبق سال های قبل نیومد شهرمون!
احتمال داد خانوادم ببیننش و تارف خونه کنن که نه بتونه قبول نکنه نه روی اومدن داشته باشه!
اصرار هم نکردم بیا :/

شنبه میرم دانشگاه ازاد ِ شهرمون ثبت نام کنم! چیزی که امیر میخواست خیلی یهویی بهش رسید! البته اگه ثبت نامم کنن و ورودی مهر شم

 اصلا حوصله وب ندارم! شاید برگشتم!

[ 23 مهر 95 ] [ 16:08 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / مـهــر / 95
47 ماهگیمون مبارک

[ 12 مهر 95 ] [ 18:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / مـهــر / 95
مــن بآ ذوق و هیــجـآن : امــیــرررر دآریــم پـنج سـآلـه میـشیــمممم...
تــو بآ حـآل گـرفتــه و نآرآحـت
: آره دآریــم پـنج سـآلـه مــیـشیـم...
مــن با حـس ضـد حـآل خـوردگـی
: پـس چـرآ نآرآحـتــی؟
تــو بآ حـآلـت کلـآفگـی
: مــن ایــن وضـعیــت ُ دوسـت ندآرممم! اَه! دوسـت دآرم اسـمــت بره تــو شـنآسـنآمم!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 9 مهر 95 ] [ 00:27 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / مـهــر / 95


تــو بـــعـضـی وبـــآ رفــتــم دیـــدم نـوشـتــن بـــه بـــه پـآیـــیـــز اومـد!
هــیـــچـوقـت از ایـــن کـه فــصـل عـوض مـیـــشـه، حـس خــآصـی نـدآشـتــم!
امـآ امـشـب یـــآدم افــتــآد درسـتــه حـافــظـم دآغـوووونـه امـآ تــو پـآیـــیـــز یـــه اتــفــآق خــوب هــم افــتــاد!
12  آبـــآن بـــود!
الــآن ایـــن اتــفــاق وآسـم خــوبـــه :)
خــیـــلــی خــوبـــه!
امـیـــدوارم خــوب بـــمـونـه! و چـنـد سـآل دیـــگـه بـــآ گـردش سـال هــآ و اومـدن ایـــن تــاریـــخ حـس خــوبـــی دآشـتــه بـــآشـم
دآریـــم پـنـج سـآلــه مـی شـیـــم بـــآ عـشـقـی کـه خــیـــلــی بـــرآم عـزیـــزه
حـتــی اگـر هــیـــچـکـسـی قـبـــولــش نـداشـتــه بـــآشـه
خــودم تــنـهــآی تــنـهــآی پـآش وآمـیـــسـتــم!
مـیـــگـی فــقـط بـــابـــات پـشـتــمـون بـــود و فــکـرمـیـــکـردیـــم کـمـکـمـون مـیـــکـنـه کـه اونـم تــقـریـــبـــا نـآرآضـی ِ
ولــی بـــه ثـآنـیـــه نـکـشـیـــده مـیـــگـی خــدآ پـشـتــمـه، کـمـکـم مـیـــکـنـه!
حـسـودیـــم مـیـــشـه! آره، بـــه حـس اطـمـیـــنـآنـی کـه داری، خــدآ پـشـتــتــه حـسـودیـــم مـیـــشـه!
مـیـــگـم پـس مـن چـی؟ مـیـــخــنـدی و مـیـــگـی بـــآز خــنـگ شـدی؟؟ آخــه مـن و تــو دآریـــم؟!
خــدآیـــآ؟ نـمـیـــدونـم بـــه چـه زبـــونـی شـکـرت کـنـم!
فــآرسـی بـــلــدم خــدآیـــآ شـکـرت :)
گـیـــلــکـی بـــلــدم خــدآیـــآ تــره شُـکـِر :)
انـگـلــیـــسـی بـــلــدم تــنـکـس گـآد :)
تــرکـی نـصـفــه مـیـــدونـم! الــلــه... :)
چـقـد زیـــآد بـــلــدم تــرکـیچـقـد مـن فــردآ بــعـد آزمـون ُ دوسـت دارمممم

برچسب ها: لاویانه ،
[ 8 مهر 95 ] [ 23:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / مـهــر / 95
ســلـآمـ
خــب مـدرســه هـآم کــه بــآز شــد
تـآ الـآن بــآ دآدآشــم دعـوآ مـیــکــردمـ، حــالـآ اون رفـتـه!
مـونــدم بــیــکــآر!
از ایــنــآ درســت کــردم   کــلـیـــک
اصـلـا شــبــیــه اون چـیــزی کــه مـیــخــوآســتـم بــشــهـ ، نــشــد!
حــالـآ دفـعـه بــعـد مـیــشــهـ!

+ بــرنــآمـه ریــزیــآمـون دوووس

[ 3 مهر 95 ] [ 22:35 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]