تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب مرداد 1395
31 / مـرداد / 95
ادامه!

ادامه مطلب

[ 31 مرداد 95 ] [ 10:14 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30 / مـرداد / 95
دوستانی که رمز میخوایین، لازم نیست خودتونو به اب و اتیش بزنین!
و کسایی که رمز دارن، نمیشه بهتون گفت دوست! البته همه نه
شماها هم خیلی غلط میکنید رمز میدید به بقیه!
رمز پستارو برداشتم تا خودتون ُ نکشین!
بابا خواهشا خودتونو خیلی صمیمی ندونین! همه مجازی اید! کافیه نت قطع شه، همه رفتین!
چه بد از چشم ادم میوفتین! و چه خوب که میوفتین!

[ 30 مرداد 95 ] [ 23:54 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / مـرداد / 95
وقتی در اتاق ُ باز میکنن بوی گلا میاد

[ 30 مرداد 95 ] [ 00:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / مـرداد / 95
ادامه!

ادامه مطلب

[ 29 مرداد 95 ] [ 22:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / مـرداد / 95

+ فاطمه چته؟؟؟
_ هیچی
+ زر نزن!
_ چیزی نیست
+ تاحالا انقد ضعیف ندیده بودمت...

سخته اشکم ُ ازت پنهون کنم اما سخت تر همه چی این ِ که " هیــچ کسی " پشتم نباشه!

+ شدم 49 کیلو!

میشه دعام کنین؟؟؟
onhdh!

[ 28 مرداد 95 ] [ 15:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / مـرداد / 95
چرا برا بلاگفایی ها نمیشه کامنت گذاشت؟؟

[ 26 مرداد 95 ] [ 19:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / مـرداد / 95
ادامه!

ادامه مطلب

[ 26 مرداد 95 ] [ 19:42 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / مـرداد / 95
ادامه!

ادامه مطلب

[ 24 مرداد 95 ] [ 21:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / مـرداد / 95
ادامه!

ادامه مطلب

[ 22 مرداد 95 ] [ 14:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / مـرداد / 95
هـمـیـنـطـوری کـه عـیـن جـوجـه رنـگـی هـرجـآ مـیـره، پـشـتـش بـدو بـدو مـیـرم!
_ وآآآی بـآبـآ گـربـه دآشـت مـیـومـد تـو مـآشـیـن!
+ عـه! اومـد؟
_ نـه! هـی پـیـشـده گـفـتـم زل زده بـود بـهـم! خـیـلـی پـررو بـود ولـی انـقـد خـوجـل بـود!!
+ آهـآن
_ بـآبـآ یـآدتـه عـسـل بـچـه بـود، دُم گـربـه رو گـرفـت از زیـر مـآشـیـن کـشـیـد بـیـرون؟؟
+ آره
_ از گـربـه نـمـیـتـرسـه هـآ ! چـرآ از پـشـه مـیـتـرسـه؟؟  ( هـمـونـطـوری کـه مـیـدویـیـدم )
+ نـمـیـدونـم!
_ مـن از چـی مـیـتـرسـیـدم؟
+ یـآدم نـمـیـآد
_ بـآبـآ مـیـگـم اون روز...
+ وآآآی فـآطـمـه!! خـیـلـی حـرف مـیـزنـی
_
+ چـقـد خـآطـره و دآسـتـآن ایـنـآ دآری کـه تـعـریـف کـنـی
_


احـتـمـالـا شـمـآهـم مـثـل بـآبـآم خـسـتـه مـیـشـیـن!
از ایـن بـه بـعـد کـمـتـر آپ مـیـکـنـم و رمـزی !

+ کـنـکـور بـد نـبـود! نـمـیـتـونـم بـگـم قـبـول مـیـشـم یـآ نـه!

++++ کی خصوصی کامنت گذاشت که رمز میخواد؟؟ اسم و ادرس بزار!
به همه رمز نمیدم!
وقتی یهویی پیدات میشه، انتظار نداشته باش بهت رمز هم بدم :/
کسایی که بعد سال ها اومدن هم همینطور :|
!!!!!!!!! راضی نیستـــم کسی که رمــز داره به بقیه بــده! بفهمم بــــــد میشه برات !!!!!!!!
الان میگی حالا انگار چی مینویسه؟! چیز خاصی نمینویسم، چرت و پرت مثل همیشه!
اما خوش ندارم هرکسی بخونه

[ 22 مرداد 95 ] [ 13:42 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / مـرداد / 95
8 ساعت مونده!
خواهشا دعا کنین :)
جاااااان من، دعا کنین
مامانم کلی نذر کرده، دعا کنین روسفید برگردم
مرسی

به امید خدا میرم که بترکونم
ان شاءالله

[ 21 مرداد 95 ] [ 22:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / مـرداد / 95


سـلـام
امـروز رفـتـم کـارت ورود بـه جـلـسـه گـرفـتـم!
آزمون جـمـعـس!
بـریـم ادامه!!

ادامه مطلب

[ 19 مرداد 95 ] [ 18:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / مـرداد / 95
تنها 4 روز و 9 ساعت و 7 دیقه و 5 ثانیه مونده تا کنکور!
به جهنم :|

[ 18 مرداد 95 ] [ 14:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16/ مـرداد / 95


سـلـام
بـعـلـه طـبـق گـفـتـه رنـگـی رنـگـی جـان، دیـروز نـاهـار ُ لـب رودخـونـه بـودیـم و آب بـازی ایـنـا، بـعـدشـم رفـتـیـم شـهـربـازی! حـالـا 12 مـرداد نـبـود، 15 کـه بـود هـهـهـه ( روی عـکس کـلـیـک کـنـیـن)
رنـگـی رنـگـی جـان فـرمـودنـد، بـریـد بـازی بـچـه هـارو نـگـاه کـنـیـد!
امـا از اونـجـایـی کـه بـنـده یـکـم زیـادی بـی جـنـبـه ام، رفـتـه بـودم بـاهـاشـون سـرسـره بـازی مـیـکـردم از ایـنـا کــلـیـک ایـن شـکـلـی نـه هـا! شـبـیـه ایـن هـهـهـهـهـه
کـتـونـی و جـوراب ُ درآورده بـودم، از خـود ِ سـرسـره مـیـرفـتـیـم بـالـا!!!
یـه دوسـت جـدیـد پـیـدا کـردم، اسـمـش سـوگـنـد ِ
7 سـالـش بـود
کـلـی دوسـت پـیـدا کـردمـا ولـی اسـمـاشـون یـادم نـمـیـاد!
دودیـقـه مـیـرفـتـم پـیـش مـامـانـم، هـی از تـوی اون سـرسـره هـا صـدا مـیـکـردن فـادمـه! فـادمـه! بـیـا دیـگـه
خـالـم مـیـگـفـت واقـعـا بـرات مـتـاسـفـم!!! بـبـیـن دوسـتـات ُ

واااای خـیـلـی حـال مـیـداد! خـخـخـخ
از ایـن بـه بـعـد هـمـیـشـه مـیـرم

اصـلـا مـحـالـه بـرم شـهـربـازی از ایـن مـاشـیـنـا سـوار نـشـم!
مـامـانـم و خـالـمـم بـردم خـخـخ
مـامـانـم گـاز مـیـداد خـخـخ
مـنـم هـی مـیـرفـتـم مـیـزدبم بـه خـالـم ایـنـا و یـه پـسـره دیـگـه و مـاشـیـن سـوگـنـد ایـنـا
دخـتـرخـالـم و سـوگـنـد غـش کـرده بـودن از خـنـده

مـامـانـم هـی مـیـگـفـت نـزن! فـاطـمـه نـزن بـهـشـون! پـیـاده مـیـشـمـا نـزن! اصـلـا گـاز نـمـیـدم


واسـه اولـیـن بـار یـه کـسـی حـسـرت زنـدگـیـمـون ُ خـورد!
دخـتـرخـالـم بـهـم مـیـگـه ابـجـی و خـیـلـیـم بـاهـام جـوره، سـوگـنـد بـا یـه حـالـتـی بـه مـامـانـش گـفـت " خـوش بـه حـالـشـون، بـاهـم خـوش مـیـگـذرونـن، ابـجـیـش بـاهـاش بـازی مـیـکـنـه "
مـنـم کـه مـهـربـووون خـخـخ
یـگـانـه رو (دخـتـرخـالـم) ول کـردم چـسـبـیـدم بـه سـوگـنـد
وقـتـی جـَوزده مـیـشـم کـلـی تـغـیـیـر مـیـکـنـم
حـتـی بـلـیـط مـاشـیـن بـازی رو بـراشـون گـرفـتـم حـتـی

کـاش دوسـتـای هـمـسـنـم پـایـه دیـوونـه بـازی مـیـبـودن!
اصـلـا بـهـتـر کـه نـیـسـتـن، دنـیـای بـچـه هـا پـاک تـر و قـشـنـگ تـره
فـقـط خـداکـنـه زود بـزرگ نـشـن!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـا امـیـرهـم قـهـرم!
وضـعـیـت قـهـر مـا ایـنـه! خـخـخ کــلـیـک
تـو پـرانـتـز بـگـم صـبـح رفـتـیـم خـونـه خـالـم بـعـد رفـتـیـم بـیـرون!

+ 6 روز مونده تا کنکور!

[ 16 مرداد 95 ] [ 21:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / مـرداد / 95
توجه!! توجه!!
واسه همه اونایی که تو لینکامن، کامنت گذاشتم!
میخوام ببینم واسه کی نمیاد کامنتم :(
اگه تو لینکمی ولی کامنتم نیومده، لطفا خبر بده!!

[ 13 مرداد 95 ] [ 18:04 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / مـرداد / 95


وقـتـی ایـن مـیـشـه پـروفـآیـلـمـون!
بـه قـول مـحـی سـت کـردیـم
!
شـب خـوآهـرش ایـنـطـوری مـیـگـه کــلـیـک
بـه خـودشـم کـه گـفـتـن
!! کــلـیـک  ( هـی روآنـی تـو عـشـق مـنـی مـنـظـورشـه ، زهـرآ خـوآهـر کـوچـیـک شـه )

اون خـوآهـرش کـه دوسـش دارم
، الـبـتـه هـمـشـون خـوبـن ولـی بـآ ایـن رآحـت تـرم! بـا امیـر یـه عـکـس یـهـویـی انـداخـتـه مـیـگـه بـده بـه فـآطمـه خخخ
تـآ حـآلـآ نـدیـده بـودمـش
شـبـیـه امـیـر نـیـسـت
!

اون قـآب گـوشـیـم دلـم ُ زد
! و بـآز هـم پـدر ِ گـآرد گـوشـی رآ مـحـتـرمـآنـه درآوردم!! کــلـیـک
بـآبـآم گـفـتـه وآسـه دفـعـه بـعـدی جـآی دوربـیـنـش ُ وآسـت گـرد درمـیـآرم
!!
مـعـلـوم شـد ایـن حـس خـرآبـکـاری رو از کـی بـه ارث بـردم
!

پـسـردآیـیـم و پـسـر ِ هـمـسـآیـشـون یـآدتـونـه کـه گـفـتـم تـجـدیـد شـده بـودن و بـآهـآشـون ریـآضـی کـآر کـردم
!؟!
بـا ادب و مـتـآنـت کـآمـل هـردو بـآر دگـر تـجـدیـد شـدنـد.
پـسـردآیـیـم خـردآد شـد 7 و ایـن دفـعـه شـد 1.75
اون یـکـی رو خـبـر نـدارم چـنـد شـد
یـعـنـی مـن هـیـچـی کـآر نـکـردم کـه هـیـچ، آمـوخـتـه هـای قـبـلـی هـم از بـیـن بـردم؟؟؟  

+ مـدیـونـیـن فـکـر کـنـیـن " 9 " روز دیـگـه کـنکـور دارم
!

[ 13 مرداد 95 ] [ 17:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / مـرداد / 95
شدیدا منتظر یه معجزه ام
معجزه جان؟ رخ بده
شک ندارم رخ میدی
از همه چی میگذرم، اگه معجزه شه
از تموم رویاهای دخترونه ام حتی

+ زینب کامنتام میرسه؟؟

[ 11 مرداد 95 ] [ 23:34 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / مـرداد / 95
گـآهـی یـه دوسـت پـآیـه لـآزمـه :)
امـروز رفـتـم مـدرسـه بـعـضـی از دوسـتـآم ُ دیـدم
یـه سـریـآ کـه حـتـی دسـت هـم نـدآدن! یـه سـریـآ هـم از هـمـون دور مـی افـتـآدن تـو بـغـل آدم!

مـائـده: فـآطـمـه فـکـرکـنـم اون دخـتـره مـیـشـنـآخـتـت
مـن: آهـآن آره! نـآزنـیـن بـود!
مـآئـده: نـآزنـیـن خـودمـون؟؟ هـمـون کـه سـآل اول بـآهـم بـودیـم!؟
مـن: ایـول آره!
مـآئـده: أأأ پـس هـردومـون ُ شـنـآخـت! چـرآ سـلـآم نـکـردی؟؟
مـن: خـوشـم نـیـومـد! اون چـرآ هـیـچـی نـگـفـت؟!
مـآئـده: بـی مـعـرفـت ِ مـغـرور!
مـن:

مـرسـی مـائـده :) بـیـرون رفـتـن بـا مـائـده خـیـلـی خـوبـه :))
# مـعـرفـت ایـر وری خـوب!!!

[ 11 مرداد 95 ] [ 16:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / مـرداد / 95
فـقـط امـیـر ِ مـن مـیـتـونـه حـالـم ُ خـوب کـنـه، دوبـاره دومـیـن خـریـدم :)
بـهـش مـیـگـم دیـگـه قـول مـیـدم اخـریـش بـاشـه
بـا قـاطـعـیـت مـیـگـه یـه بـار دیـگـه ایـنـطـوری بـگـو بـبـیـن چـی مـیـشـه!
مـیـگـم خـب دوسـت نـدارم بـخـاطـر اشـتـبـاهـم هـی پـول بـدم بـه کـسـایـی کـه حـتـی نـمـیـدونـم کـیـَن حـالـا حـتـی اگـه 4 تـومـن بـاشـه
!
مـیـشـه امـیـر ِ مـهـربـونـم مـیـگـه عـیـبـی نـداره خـانـومـم، اشـتـبـاه پـیـش مـیـاد دیـگـه
thanks GOD for him    click
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـول مـیـدم 90 درصـدتـون نـمـیـدونـیـن دومـیـن چـیـه؟!
سـرویـس هـای وبـلـاگ نـویـسـی مـثـل بـلـاگفـا و مـیـهـن بـلـاگ و ایـن چـیـزا رایـگانـه
اخـر ادرسـتـون مـیـاد مـثـلـا blogfa.com.  یـعـنـی بـلـاگفـا داره پـشـتـیـبـانـی مـیـکـنـه
حـالـا سـایـت اخـرش  ir. یـا  com.  یـا  org.  یـا  net.  یـا چـیـزای دیـگه مـیـاد
بـایـد یـه فـضـایـی تـو نـت بـخـریـم کـه بـهـش مـیـگن هـاسـت
، حـالـا تـو ایـن هـاسـت یـه فـضـای مـثـلـا 500 مـگابـایـتـی رو در اخـتـیـار مـیـذارن
بـعـد بـایـد دومـیـن بـخـریـم
، دومـیـن اسـم سـایـت ِ! مـثـلـا  www.digikala.com یـه دومـیـن ِ
نـبـایـد تـکـراری بـاشـه
، نـبـایـد طـولـانـی بـاشـه ، نـبـایـد آنـدرلـایـن داشـتـه بـاشـه ( _ ) ، یـه چـنـدتـا نـکـتـه داره!
قـیـمـتـاش مـتـفـاوت ِ مـثـلـا هـاسـت 500 کـه مـن گرفـتـم
،  19 تـومـن ِ
دومـیـن هـم ایـنـی کـه مـیـگیـرم 4 تـومـن
بـعـد بـایـد سـالـانـه پـولـش ُ حـسـاب کـنـیـم
درواقـع ایـن اسـم سـایـت رو اجـاره مـیـکـنـیـم
، بـعـد هـر چـنـدوقـت کـه کـارمـون تـمـوم شـد و خـواسـتـیـم سـایـت رو بـبـیـنـدیـم، پـس مـیـدیـم! 
حـلـه
؟؟

[ 10 مرداد 95 ] [ 13:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / مـرداد / 95
وااااای باورم نمیشه بخاطر بی دقتی و غلط املایی اشتباهی دومین خریدم 
بجای fekrestan   زدم  fakrestan
حالا چیکار کنمممممم؟ 

[ 9 مرداد 95 ] [ 15:16 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / مـرداد / 95
سـلـآم
هـمـیـشـه مـشـکـل دآشـتـم بـآ ایـن حـآفـظـم!
بـعـضـی وقـتـآ آدم بـآیـد یـآدش بـمـونـه کـیـنـه خـیـلـی هـم بـد نـیـسـت!
اِی مـن بـمـیـرم کـه نـمـیـتـونـم کـیـنـه بـه دل بـگـیـرم!
دیـروز سـآلـگـرد پـدربـزرگ پـدریـم بـود!
اگـه حـسـش بـود ایـن ُ بـخـونـیـن!   کـلـیـک
هـمـیـن پـسـرعـمـوم ُ بـعـد از تـقـریـبـا یـه سـآل دیـدم!
اصـلـا یـآدم نـبـود کـه چـیـآ بـیـنـمـون بـوده، بـآ لـبـخـنـد و پـرانـرژی بـهـش سـلـآم کـردم! عـوضـی خـیـلـی آروووم گـفـت سـلـآم! گـفـتـم خـوبـی؟ بـآزم آروم گـفـت مـمـنـون!! بـعـدشـم رفـت!!!!!
درصـورتـی کـه هـروقـت مـیـدیـدم سـه سـاعـت مـی ایـسـتـاد احـوال پـرسـی مـیـکـرد، کـلـی حـرف مـیـزد :/
یـآدم نـیـومـد بـرآ چـی ایـنـطـوری حـرف زد...
رفـتـم تـو حـیـآط زنـمـوم ُ دیـدم ( مـآمـآن هـمـیـن پـسـرعـمـوم ) بـهـش سـلـآم کـردم! هـمـچـیـن سـرد و خـشـک جـوآب داد کـه فـکـر کـردم نـشـنـآخـتـم!
دآمـآدشـم دم در بـود، دآدآش هـمـیـن سـهـیـل خـآن، اونـم کـه یـه جـوری بـآهـآم حـرف زد کـه انـگـآر ارث بـآبـآش ُ مـیـخـوآد ازم!
الـبـتـه تـآ دآمـآدش ُ دیـدم یـآدم اومـد!
بـآ دخـتـرعـمـوم از اولـشـم خـوب نـبـودم ولـی ایـن دفـعـه مـثـل مـآدر و بـرآدر و شـوهـر خـودش بـآهـآش حـرف زدم!
بـچـشـم اولـیـن بـآر بـود مـیـدیـدم اصـلـا نـگـاش نـکـردم! کـلـا از بـچـه خـوشـم نـمـیـآد :/
کـآش دفـعـه بـعـدی کـه مـیـبـیـنـمـش یـآدم بـمـونـه ایـن کـآرآشـون ُ
بـآز خـوبـه سـرسـنـگـیـن ِ جـوآب کـنـکـور ُ ازم نـمـیـپـرسـن خـخـخـخ 

+ تـو روسـتـآی پـدریـم ایـرآنـسـل آنـتـن نـدآره!
دکـل هـمـرآه اول هـم قـطـع شـده بـود
امـیـر هـم خـبـر نـدآشـت، دوروز بـی خـبـر بـود :/


+تـلـویـزیـون داره اثـراتـش مـشـخـص مـیـشـه

[ 8 مرداد 95 ] [ 22:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / مـرداد / 95
چرا این بچه نمیره خونشون؟!؟!
داشتیم بازی میکردیم، دمپایی رو پرت کردم سمتش، صاف رفت خورد تو تلویزیون خخخ

حالا هی منتظرم عواقبش ُ ببینم هیچی نمیشه!  :/ 
خدارو شکر البته
ولی همون لحظه بدقاطی شد رنگاش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از حسابش دومـِین خریدم

[ 6 مرداد 95 ] [ 21:14 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ادیت کد قالب های ساخته شده با لاواسکین ( هنوز کامل نیست )
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 6 مرداد 95 ] [ 14:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / مـرداد / 95
شـمـاره کـارت و رمـز دومش ُ مـیـده کـه بـرم دومـیـن بـخـرم
دیـگـه دارم سـایـتـم ُ آپـلـود مـیـکـنـم :)
ولـی هـنـوز نـه اسـم انـتـخـاب کـردم نـه مـوضـوع!
چـیـزی بـه ذهـنـتـون نـمـیـرسـه؟!؟
اصـلـا نـمـیـدونـم مـحـتـوای سـایـتـم دربـاره چـی بـاشـه :|
سـپـاس امـیـرم 
+ خـنـدوآنــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـه آرزوم رسـیـدم کــه!
خـیـلی وقـتـه تـو لـیـنـکـای  مـهـدیـه جـانـم هـسـتـم خخخخ
سـپــاس کـه بـه آرزوم رسـیـدم 

[ 6 مرداد 95 ] [ 00:15 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / مـرداد / 95
ووووویـیـیـیـیـی چـآلـش
اولـیـن بـآره چـآلـش دعـوت مـیـشـم
هـروقـت مـیـرفـتـم وب ِ مـردم آرزوم بـود مـنـم دعـوت شـم چـآلـش
خـب نـنـه مـن غـریـبـم بـآزی بـسـه
مـمـنـون مــآه بــآنـو جــآن
انـشـآلـلـه مـن آرزوی شـمـآ رو بـرآورده نـمـآیـم!
" چـآلـش اگـهـ... بـودم "

1 اگـه اسـم پـسـر بـودم: ابـوالـفـضـل  :)
2
اگـه اسـم دخـتـر بـودم: مـهـلـآ ، نـسـتـرن
3 اگـه نـوشـیـدنـی بـودم: شـیـرمـوز بـسـتـنـی
4 اگـر مـآشـیـن بـودم: جـیـپ ، پـآتـرول ، پـرشـیـآ سـفـیـد
5 اگـر بـازیـگـر بـودم: مـحـسـن تـنـآبـنـده
6 اگـر مـیـوه بـودم: نـآرگـیـل :)  نـآرگـیـل مـیـو َس یـآ خـشـکـبـآر؟!
7 اگـر رنـگ بـودم: سـفـیـد ، فـیـروزه ای ، صـورتـی
8 اگـر بـآزیـکـن فـوتـبـآل بـودم: مـآسـکـرآنـو ( مـیـگـن مـآسـکـرآنـو لـبـنـیـآت مـیـوفـتـم " مـآسـت گـرآن ُ " " پـنـیـر گـرآن ُ " " شـیـر گـرآن ُ " )
9 اگـر بـازیـکـن وآلـیـبـآل بـودم: مـجـتـبـی مـیـرزآجـآنـپـور ( مـژهـآش قـشـنـگـه )
10 اگـر صـفـت بـودم: مـنـطـقـی! اصـلـا صـفـت یـعـنـی چـی؟! مـآه بـآنـو نـوشـتـه " مـآ " یـعـنـی چـی؟! مـثـلـا مـیـگـن فـلـآنـی مـنـطـقـی ِ! مـنـطـقـی صـفـتـشـه!! ولـی نـمـیـگـن فـلـآنـی مـآ ِ! خـخـخـخ 

[ 5 مرداد 95 ] [ 23:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / lمـرداد / 95
وضـعـیـت یـک عـدد فـاطـمـه وقـتـی یـک عـدد بـچـۀ پـررو پـیـشـمـه  :

لـپ تـآپـم دسـتـشـه دآره عـکـسـآم ُ مـیـبـیـنـه!
آهـنـگـم گـذآشـتـم بـرآش!
نـآهـآرهـم سـفـآرش دآد بـرآش درسـت کـردم!
قـول دآدم بـآهـم بـریـم حـمـوم!
لـوآزم آرایـشـم ُ نـآبـود کـرد!
لـبـآسـآم ُ پـوشـیـده مـیـگـه خـوبـه هـآآآ ، مـیـربـم خـیـآطـی مـیـگـم یـکـم کـوتـاه و تـنـگـش کـل حـلـه!!!!
از مـونـوپـآدم بـه عـنـوآن عـصـآ اسـتـفـاده مـیـکـنـه!
تـلـویـزیـون هـم کـه بـه کـل در اخـتـیـآرشـه!
گـل سـرآم کـه هـمـه رو زده بـه مـوهـآش!! شـونـم کـه هـیـچـی اصـلـا!!!
هـدفـنـم آورده مـیـگـه شـآرژ نـدآره آهـنـگ گـوش کـنـم؟! گـفـتـم از ایـنـآ کـه رم مـیـخـوره نـیـسـت! مـیـگـه اه چـرآ جـنـس خـوب نـمـیـخـری؟؟؟ پـس وصـل کـن بـه لـپ تـآپ!!
اومـده پـیـشـم سـرش تـو گـوشـیـم! مـیـگـم دم در بـده بـیـآ تـو! مـیـگـه مـآمـآنـم مـیـگـه تـو چـیـزآی شـخـصـی دیـگـرآن فـوضـولـی نـکـنـم! گـفـتـم وآآآی تـو چـقـد فـوضـولـی نـمـیـکـنـی! یـه لـبـخـنـد مـیـزنـه از سـر رضـآیـت!!!
آخـیـش!
دلـم خـنـک شـد!
مـیـگـه مـیـخـوآسـتـم یـه چـیـزی بـگـم مـیـدونـم مـیـگـی نـه، وآسـه هـمـیـن نـمـیـگـم!
گـفـتـم خـب هـر جـور رآحـتـی! خـخـخـخ
هـمـچـیـن بـهـم چـشـم غـره رفـت!
حـآل کـردم ضـایـع شـد! 

ادامه مطلب

[ 4 مرداد 95 ] [ 16:02 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
2 / مـرداد / 95
چقد این برنامه خوبه :)
کلی ذوق دارم که فولدارم رمزی شدن
چقد رشتم ُ دوس دارم! خخخخ

+ چقد خوبه که قهری!
فقط خداکنه مهمون نیاد که مجبور به اشتی شم

++ وااااااییییییی یه چیزی یافتممممممم
میهن بلاگ دوتا شکلک خجالت داره!!!
کـلیـک
نگین قبلا کشف کردین که قاطی میکنم

[ 2 مرداد 95 ] [ 21:15 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
1 / مـرداد / 95


کـیـک تـفـلـدشــه خـواهــرش مـیــگـه

[ 1 مرداد 95 ] [ 14:13 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]