تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب اسفند 1394
29 / اسفند / 94
مـامـان: فاطمــه؟ فاطمــه بیــا
من از اشپـزخونــه میــام
! میگم: هــان؟ بلــه؟
مـامـان: میگـم عیــد بریــم خونــه محمـدصــادق
مــن
: محمـدصــادق؟ محمـدصــادق کیــه؟
مـامـان: اه محمـدصـادق دیگــه!
مــن
: نــه مـامـان بریـم چیکــار؟
مـامـان
: میگــم عیـد کـه میـریــم تهـران
مــن
: خبــ؟
مـامـان
: بریـم خونــه محمـدصــادق اینـا، اونـا اومـدن، زشتــه نریـم
مـن
: مـامـان امیــرو میگـی؟؟
مـامـان
: اره دیگــه!
مـن
: وااا مـامـان اون کـه محمـدصـادق نیستــ! همیشــه اشتبــاه میگــی!
مـامـان
: مگــه محمـد نـداره اسمـش؟
مـن
: چـرا داره امـا اسمش محمــد...
مـامـان
: اخ اره! مهـم محمـدشـه! داری شمـارشـو؟
مـن
: مـن؟؟؟ بـابـا داره!!

فعلــا کــه میگــه میریــم امــا فکــرنکنـم! اخــه امیــر اینـآ هـم میـرن زنجـان! :(

انگـار قسمتــ نمیشــه اخـریـن پستــ 94 بزارم!

[ 29 اسفند 94 ] [ 21:31 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اسفند / 94


دوبــاره سلــام
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دیگــه قــول میــدم ایــن اخریــن آپ 94عزیــز باشــه!
امیــدوارم تو سال 95عزیــزتــر بــه هـرارزوی قشنگــی داریـن برسیــن
مخصوصــا اونــآیــی کـه ارزوشـون اینـه کـه مــن بـرم خونــه بختـــ تــا دیگــه انقــد تنــد
تنــد آپ نکنــم!  شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
امســآل بـا خیلیــآتــون اشنــآ شـدم و کلــی بـاهـم خاطــره سـاختیــم :)

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی خوشحــالــم از اشنــآیــی بـا سمانــه عزیــزم ، شیریــنِ عبدالله مهربــون ، نمـــوجـــان عزیــزدل ، محدثــه ی آریــآی مهربــون و اروم ، فهمیــهِ علیرضـآی قـوی و عزیــز ، زینبــِ امیــر نــآز ، محدثــه ی سینـآی دوست داشتنــی ، مـامــان فسقلـــیِ نفس کـه اومـدن دوبــارش خیلــی عالــی بود ، هانیــه ی محمــد مهربــون و عاشــق ، سپیــده ی محــمد عزیــز کـه از دستــمم دلخــوره و مطمئنــم میـاد میخـونــه و امیـدوارم کامنتــ بــزاره ، الهــام علــی بـاجنبــه و شـآد ، فاطمــه ی امــیرِ عاشــق و خواننده هــآی خامــوش فاطمــه جـان مترجــم ، سپیده عزیــز ، ســآرای نـازنینــم و  خیلیــآی دیگــه کــه یــادم نمیــاد شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
خـاموش هـای عزیـز لطفـآ روشـن شیـن تـآ اسمتــونو بنویســم!!

(: امیداورم ســـآل خیلــی عالــی داشتــه باشیــد عزیزای دلــم :)


بریــم ادمــه! (حـال نـداری نخـون! )

ادامــه

[ 29 اسفند 94 ] [ 17:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اسفند / 94
سلــام سلــام صــدتـا سلــام
وااااای اخ جـــــون فــردا عیــده!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
چقــد مـن خوشحـالم
!
فـردا بـا لبــاس نــوهـا میریــم عیــددیـدنــی
! هــــــورااااااااا
عیـــد همتـــون پیشــآپیـش کـه نــه، خیلــی نزدیکتــر از
پیشــآپیـش مبـارکـــ! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
حـالـآ زوده بــرام کـه تبـریکــ بگـم
، مـن همـش هستــم!! خخخخ
امـروز زنــداییـم اومــد، تخـم مـرغـامو دیـد، گــرفتـــ بـرد
!!  شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
حالــآ بــازم میخــوام درستـــ کنــم
!

[ 29 اسفند 94 ] [ 13:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / اسفند / 94
وقتی میخوام عین این بچه باکلاسا هدفونم و بذارم و اهنگ "هوای دونفره مجتبی دربیدی" رو پلی کنم و صداشم تا ته و برم تو حس حال! اما لعنتی گوشام درد میگیرن! اه اه! یه بار دوق زده شدمااا

نتیجه اینکه به ما باکلاس بودن نمیاد!

[ 28 اسفند 94 ] [ 15:47 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / اسفند / 94


سلـــام
میگــم دقتـــ کردیــد عیــد بیشتــر از اون چــه کـه فکــرشو کنیــن بهمــون نزدیکــه؟!
ایــن روزا مرحلــه خونــه تکـــونیــه ثـانویــه و اگــه خـدا یـاری کنــه و مامانــا بــزارن و داداشـــا بهــم نریــزن، اخریـَس!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
تـوخونــه شمــاهـاهــم همیشــه به درد نخــورریـن و جـاتنگــ کــن تریـن وسیلــه
، مــال شمــآس؟ کـه ازقضــا خیلیــم دوسش داریــد؟! مامانــای شمـاهم درکمیــن بــرای انداختــن وسیلــه های دوست داشتنــی شمـا هستـن؟!   شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
اخــه مـادرمـن
؟ مـن از دار دنیــا همیـن چنــدتا وسیلــه رو دارم! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

چنــد وقتــ پیش یکــی از شالــام کـه خیلیــم دوسش داشتــمو گـم کردم
!! ازبـس گشتـم دنبالـش دیوونــه شـدم!! حتــی از کسـایـی کـه معمولـا باهـاشـون رفتــ و آمـد داریـم هـم پرسیــدم شالــم اونجــا نیـس؟! گفتــم لـابد رفتــم، بعــد موقـع برگشتــ کشفــ حجـابــ کــردم و نیـاورم شالُ !! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
بعــد کلــی نشونــه کـه بـه مامانـم دادم کـه اره مـامـان ایـن شکلــی بود
، اون شکلــی بود، اخــرش برگشتـــه میگــه " اهـــان میدونــم کدومــو میگــی! یـادتــه ایـن درچــاهِ اشپـرخونــه شکستــه بـود؟!" من " اره اره یــادمه! خب؟؟" میگــه " هیچــی دیگــه گذاشتــمش تــو چــاه موش بالــا نیـآد!!" من " مـامـان شــال مـن؟؟؟ " میگـه " اره دیگــه، دوسش نداشتــم!! " شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

الــان چنــد روزه درکمیــن ایناس
! کلیکـ1ــ   کلیکــ2ـــ
اون A رو اول دبیرستــآن بـودم بافتــم
! اون چیزِ مثلــا گـلدون هــم تابستـونــی کـه میخواستــم بـرم اول دبیرستــان رفتیــم اردو یـه هفتــه، اونجـا درستــ کــردم! اون پاییـن هم  FA ! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

چقـد جدیــدا سـرخوشــم
! برعکـس شمـاهـا! والـــا! هر وبــی میــرم میبینــم هیچ اشتیاقــی بـرا عیـد نداره!
ولــی من خیلــی انـــرژی دارم
!
اونــم همش بخاطــر داشتــن
"چسب حرارتــی" میباشد!!
بعلــه چسب حرارتی ساده
!! حس خوبــی دارم وقتــی همچیــن بلــآیـی رو سـر هدفــونــم میـارم!音符 のデコメ絵文字  کلیکــ3ــ

وقتــی علوس و داماد تخـم مرغــی من حاضـر میشه و امیــر میگــه ماییــم
!!! البتــه لباس عروس نگیــن داره اما فکر نکنــم عکـس مشخــص باشه! لباســآشونـم از در شکلــات خـوری خوشمـل زنداییـم درستـ کردم!! وسایـ دور ریختی!!!! کلیکــ4ـــ  顔文字 のデコメ絵文字


حس فوق العـآده ای بهـم دستـ میـده بـا این حـرفــ از طـرفــ کسـی کـه تمـوم رویـاهامــو باهـآش تصــور میکنـم کلیکــ5ــ
    うさぎ のデコメ絵文字

[ 28 اسفند 94 ] [ 14:22 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / اسفند / 94
کاش من یه گرافیست یا حداقلش یه نخود استعداد نقاشی داشتم تا بتونم تخم مرغام که حالا عروس و داماد شدن رو، بی چشم و دهن نذارم!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

[ 26 اسفند 94 ] [ 23:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / اسفند / 94
بابام شبا سرکاره و روزا خونس! دیروز خواب بود، خالم و داییم اینا اومدن، بیدارش کردن!

خالم: خب اقا جلال برو تو اتاق بخواب
بابا
: نه! میدونی سارا خانوم تو یه اتاق قناریای محمد هستن سر و صدا میکنن، مگه میذارن؟! اون اتاقم که بچه ها هستن! میام اینجا، تلفنم قطع میکنم اما بعضی وقتا نمیشه!! ماشینا و همسایه ها و خانوم و بچه ها نمیذارن!!
خاله
: اخـی! قناریا رو بیار اینجا خودت برو تو اتاق!
بابا
: نه نه محمد ناراحت میشه. گفته دست بهشون نزنیم
خاله
: الهــی! اقا جلال چه پدرشوهر مهربونی میشی
زندایی
: اره یه پدرشوهر خیلی خووووب اما یه پدرخانوم خیلی سختگیر!
خاله
: چطور؟
زندایی
: از بس که رو اون فاطمه حساسِ و دوسش داره
خاله
: اره اقاجلال راست میگه هااا! بیچاره دامادت!!
بابام برمیگرده نگام میکنه و یه لبخنر مهربون میزنه و میگه
: نــه دامادمم دوست دارم! خودش اقاس モノクロ のデコメ絵文字


زندایی و خالم هم کلی اسرار کردن بگو کیه این داماد
! اما بابام نگفت تا مامانم اومد و اونام دیگه تموش کردن!!

+ خدایـــا خیلی زیاد شکــر
゜*ミニ絵文字*゜ のデコメ絵文字

[ 26 اسفند 94 ] [ 23:24 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / اسفند / 94
سلام
چقد این دو روز خوب بود! یعنی امروز و دیروز! عالـــی بود!
花、キラキラなど のデコメ絵文字
دیروز که با معلما گفتیم و خندیدیم!
سرکلاس ریاضی داشتیم بازی میکردیم! اینطوری که چندتا دور هم میشینیم، بعد به هر کسی یه برگه میدن! رو هرکدومش مینویسن " کی؟" ، " باکی؟" ، " کجا؟" ، " چه ساعتـی؟" ، " چیکار میکردن؟" این سوالا هر سری بین بقیه جا به جا میشه!! خیلی اتفاقی همچین چیزی در میاد و من مثل همیشه کلی سرخ میشم! کلیکـ1ــ 
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

سرکلاس دینی، نظر سنجی داشتیم! یعنی هر دفعه یه نفر میرفت بیرون، بقیه دربارش نظر میدادن و خوبی و بدی هاشُ مینوشتن بعد طرف خودش میومد اونایی که قبول داشت و تایید میکرد! اینم نظراتی که برا من نوشتن!
کلیکـ2ــ

زنگ تفریح با مریم تو این کلاس بودیم! این کلاس برا سال اولیا بود که الان دیگه اول نداریم برا همین خالیه! کلیکـ3ــ

داشتیم بند مینداختیم! چندباری صدا در اومد، ما یهو پریدیم!! یه بار دیگه صدا در اومد گفتیم بیخیال بابا! بازم بچه هان! یهو درباز شد! ما خیلی ریلکس برگشتیم سمت در! واااای از این بدترررر نمیشدددد! مدیرمووون بووود! گفت: شما کجا؟ اینجا کجا؟ کلاس خالی؟ من و مریمم کلا هنگ بودیم! گفت برین تو حیاط! ماهم رفتیم!!! 
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
مدیرمونم اومد تو حیاط داشت با ناظممون حرف میزد! هی مریمُ اذیت میکردم، "مریم داره هماهنگ میکنه که پروندمونو بیارن بزارن زیر بغلمون!" اما اصلا به رومون هم نیاورد!!! اینم برا این بود که فشار مریم طفلی افتاده بود! خخخ 
کلیکـ4ــ
حالا چون نصفه مونده بود، زنگ بعدی رفتیم پاتوقمون!(پشت مدرسه) 
کلیکـ5ــ
اینم من و مریم تو پاتوق! کلیکـ6ــ


بعدشم بستی خریدیمممم و با معلم دینی شکمومون خوردیم!!
کلیکـ7ــ

اما زنگ اخـــر! بچه ها رفتن فیلم ببینن! فکرکنم نهنگ عنبر!
اما من و مائده موندیم بیرون و همش عکــــس گرفتیم!!! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَ اما امـــروز!!

امروز هیچکسی تو مدرســه نبود! هیچکسی!!
فقط از کلاس ما بودن! از 17 نفر، 14 نفر اومدیم!! بجز ما 3 نفر دیگه هم مدرسه بودن!!
دو زنگ اول معلمای بی تربیت درس دادن! البته دومیه نصفشم عکس گرفتیم!
دیگه بقیش یعنی از 10 تا 2:30 قرار بود بیکار باشیم! رفتیم تو حیاط! دیدم بعله! هنرستان پسرونه که بالاتره از مدرسمونه تعطیل شدن! اومدن تو حیاط ما ترقه انداختن! ما هم که از خدا خواسته، هی اونا سیگارت و کپسولی و بمبک بنداز، هی ما مینداختیم!!! دیگه معلما داشتن میفهمیدن ما پیچیدیم!!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
اصلا امروز یه جوری بود!! حتی خواکیاا هم oof خوردن! بادوم زمینی و تخمه میفروختن 200 تومن!!!

ناظممون میگفت این سه کامپیوتر به اندازه کل مدرسه سر و صدا داره!!! خخخخ
凛音ありがとう。。もあもあん です のデコメ絵文字

ساعت 11 رفتیم زنگ زدیم سوسیس بندری سفارش دادیم!! کلیکـ8ــ


دیگه 12 گفتن زنگ بزنین خانواده هاتون بیان دنبالتون! ماهم گفتیم باشه! الکی!!!

12:30 من و مائده و سحر فرار کردیم!
فرزانه و سمیه هم باهم فرار کردن!! بقیه رو نمیدونم!!!!

اخر سالی جرم فرار از مدرسه نداشتیم که اونم ثبت شد! خخخ
# اولین و احتمالا اخرین فرار از مدرسه!

خوشحال و خرم داشتم میومدم خونه! که تو سرپایینی 90درجه خونمون با کمر افتادم!! وسطای کوچه افتادم! 
کلیکـ9ــ
دوتا افغانی و بابای یکی از دوستام دیدنم!! ابروم رفت! 
شکلک قطره,شکلک اشک,شکلک گریه,شکلک آب,شکلک رنگی,قطره رنگی,بچه گانه

[ 25 اسفند 94 ] [ 21:44 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / اسفند / 94
امروز خونه تنها بودم زنگ خونه رو زدن! داداشم بود! انقد خوشحال بودم! تا بیاد بالا هی میخوندم "مای تابه مای تابه ننگ به تفلونِ تو!
خون ماهی ها میچگد از دسته تــو! "
اخه قرار بود برام خاک ژله ای بخره، بازم سبزه بزارم! دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

رسید خونه هی میگم بده دیگه! میگه نخریدم! انقد عصبی شدم! فکر کردم سرکارم گذاشته، جیباشو گشتم دیدم نه واقعا نخریده! کلی جیغ زدم!
気持ち のデコメ絵文字

بابام زنگ زد! مثل مرحله اومدن داداشم داشتم میخوندم اما یه چی دیگه! میخوندم
" هوا بهاری شده، سوارِ گاری شده، گاری خوابش گرفته، مورچه کازش گرفته" بابام اومد گفتم بابا بده خاکمو! میگه نخریدم! دیگه از عصبانیت سرخ شده بودم!!

مامانم اومد زنگ زد، بازم تا بیاد بالا میخوندم
" مامان من، مامان من، تو یاری و یاور من! مامان چه مهربونه ژله برام میخره" (برا اینکه ریتم داشته باشه میگفتم ژله! ) اومد بالا! میگم مامان اینا برام خاک نخریدن، بده ببرم! اخ اخ یادم رفت! حالا میگیرم! وااااای یعنی دلم میخواست برم امیرُ برم تهران، امیرُ بزنم برگردم!  白黒、シンプル のデコメ絵文字


از بس که همه فهمیدن من چقد لجبازم همشون در رفتن! بابام رفت حموم! داداشم خوابید! مامانمم رفت خونه همسایمون طبقه پایین!! 
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
منم از لجم پاشدم حاضر شدم هی جیغ میزدم به درک که نمیخرین، خودم میرم میخرم! درواقع نمیخواستم برمااا فقط داشتم اذیت میکردم!
مامانم اومده بالا میگه: عه چه خبرته!؟ صداتو گذاشتی رو سرت؟
بابام کلشو اورده بیرون میگه: ساکت شو خودم دارم میخونم، مزاحمی!!
داداشم از همون زی پتو میگه: باز این اومد! تو یا باید عین پاندول ساعت راه بری از این خونه به اون ور خونه یا باید عین ضایعاتی تو مخ باشی! کار دیگه ای نداری؟! اه حیف نون

به همین منوال گذشت و گذشت تا مجبورشون کردم سه تایی باهم رفتن، هر کدومشون یه بسته خاک خریدن اومدن! یعنی شد سه تا بسته!

حالا برگشتن مامانم میگه: اخیش دهن این فاطمه بسته شد!
داداشم میگه: اه هنوز سرم سوت میکشه از دست این بچه بی تربیت!
بابام میگه: کاش از اول میگرفتمااا

و اینگونه میشود که من بازم میخوام سبزه بزارم!!! 
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممنون از سپیده ی مهربونم :)

خدایا شکرت که هنوزم کسایی هستن که باهاشون فقط میخندیم
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

[ 23 اسفند 94 ] [ 22:18 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / اسفند / 94
دیشبـــ وقتــی بــاهــاش حرفـــ میــزدم! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک   کلیکـ1ــ

:) فاطمــه؟ پاکش کنــم تلگــرامُ؟
:) خودتــ میدونــی
:) بــرام مهــم نظـــر خانــوممــه
:) منــم میدونــم تــو بهتــرین تصمیمُ میگیــری
:) فاطمــه میـدونـی بـدون همـاهنگــی بـاتــو کـاری نمیکنــم.
:) اگــه براتــ مهمــه داشتــه بــاش، وگرنــه پاکـش کـن!
:) نــه بـرام مهـم نیستـــ! دیگــه نمیــرم و پاکـش میکنــم :) فعلــا کـاری نـداری؟

خب دیگــه بعدش داستــان مفصـل خداحـافظــی!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دوبــاره زنگـــ زد!

:) پاکـش کـردم عزیــزم
:) ممنـونــم :*

میدونستــم پاک کــرده و مطمئــن بـودم! امــا مریــم گفتــ واسـه اطمیـنان ببین! خــود مریــم دیــد بهــم خبــر داد !
کلیکـ2ــ

+ و اینگــونـه میشـود کـه اســم دیگــه ی امیــر لــو میـره!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چقــد خوبــن دوستـــایی کـه پـراز انرژی مثبتـــ انـد!
مرســی پرنیــان عزیــزم
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
روشـن بمــون :)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تــازه دیشبــ، سبــزه گذاشتــم! شاهــی و خـرفــه!
نمیدونــم چی میشــه! درهر صــورت عکسشو میــزارم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرفــا جهتـــ اطلــاع!


من خوشـم نمیاد نصیحتـــ کنم، هرکســی بـرام ارزش نـداره تـا کلـی تایپــ کنــم! وقتــم هم خیلــی برام مهمــه!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
امــا خوبــه کســآیی هستــن کـه تـوصیـه ها و تجربــه هاشون رو بـه منــم میگــن
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
منــم حتمــا استفــاده میکنــم ازشون
ممنونـــم ازتــون کـه براتــون مهـمم کـه بهـم میگین
شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه دوستـون دارم شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

[ 22 اسفند 94 ] [ 17:22 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / اسفند / 94
مــن یکــ عـدد فاطمــه ی نــادم و پشیمـــان هستــم!
عاقــآ من بـلد نیستــم، "جستجــوی دودویــیُ به صورتـــ گرافیکــی تــو محیط فرمــیِ زبـان برنـامـه نویســی سـی شـارپــ
" بنویســم!دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

امــا اگــه اینــم ننویســم بایــد تــو عیــد "بــازی" بنویســـم! بــآزی هایی مثـل 'قارچ خــور' که مـن حتــی نمیدونــم چیه وتـاحالـا ندیدمش! بــازی مثل ' مــار بازی تو گوشـی نوکیــا ساده ' !! بــازی مثل ' خونـــه سـازی ' !!
بــازی نوشتـــن خیلــی سخت تـــر و خــــرتـــر استـــ!!   شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

+لینکـــ تکونـی کـردم! اخیش! حجــم وبــم کــم شـد!

[ 21 اسفند 94 ] [ 13:22 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / اسفند / 94
سلــام
چطوریـــن؟
خبـــ منـــم بالاخـــره لباســامو گرفتــم!
البتــه کلی جیغ جیغ کردم تــا راضی شدن دیشب بریــم! مامانــم میگفتـــ جمعــه صبح بریـــم! منــم میگفتــم همه جا بستس! کـاری بــه بستــه بـودن یــا نبـودنشون نداشتــم، نمیخواستـــم زود بیــدار شــم!!
خب اینـــم کل لباسام!اینـــم مانتـــوم از نمـــآی نزدیکــ تر! ایــن اولیــن مانتــوی مشکــی کــه میگیــرم! کلیکـ1ــ
اینـــم تی شـرتــم پشتش و جلوش! کلیکـ2ــ
اینـــم کتــونیــم! من همیشه کتونــی میپوشــم! خیلــی کــم پیش میـآد کفش بگیــرم! کلیکـ3ــ
اینـــم روسریـــم! یکــ در یکـــ!!  کلیکـ4ــ
اینـــم گوشــوارم! کلیکـ5ــ
اینـــم کیفــم!
کلیکـ6ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میگــم چــرا وبـــا اینطـوری شـدن؟
چــرا هیچکســی آپ نمیکنــه؟
خــدایی اگـه سمــآنـه و سپیــده نبــودن فکـر میکــردم تنهــا ادم وبــ نشیــن منــم!!
مرســی کـه منـو از ایـن فکـر ترسنــاک انگیـز بیـرون اوردیـن :))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اه بمیری میهــن! اینــم از بلـاگفــآ یـاد گرفتــه! بابا ما از بلــاگفا به تــو پناه اوردیــم! ادم باش! هی تند تند پاک نکن پستامو!!

[ 21 اسفند 94 ] [ 00:09 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / اسفند / 94
سرکلــاس زبــان تخصصـــی!

خانـــوم خب بریـن دیگـــه! مــا حـال نـداریم شمـا سرکلـاس باشیــن!
یـــا ابوالفضـــل! چـرا جیـــغ میکشــی؟؟ اصلـــا چــرا صـدات انقــد بلنــدِ تــو؟
خانــوم؟ بـه مــن نگیــن یــا ابـوالفضــلــاااا
خبــ حالـــا! یـا امیــرالمومنیــن!!

وَ کلاسـی کـه از خنــده بچــه ها میــره تــو اسمــونـــا وَ منــی کـه ازبس سـرخ میشـم و از سرخـی زیـاد گـرمم میشــه مقنعـــمو درمیــارم!!
مریــم میگـــه فهمیــده و اینطــوری گفتــه! فهمیـــده یعنـــی؟؟+ بدترین اتفاق برا هرکسی اینه که به یه اسم حساس باشه! کافیه بشنوم اسمشو بلافاصله سرخ میشم و لو میرم!! اسم پسرخالمم امیــرِ! چندین هزار بار جلو مامانم اینا سرخ شدم و تقریبا فهیمدن چرا!! 

[ 18 اسفند 94 ] [ 15:27 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
کمکـــ
میگــم دوستــان بلـاگفــایــی، تــو بلـاگــفاتون چطــوری enter میزنیــد؟ کــار میکنــه؟ چــرا مـن میزنــم فاصلــه میــزاره! انگــار spase  زدم!!
لطفـــا راهنمـــایــی! نمیتونــم بیــام میهــن! 600 ســاعتــ قالبــ ساختــم براش!!! 
کمکـــــــ

[ 17 اسفند 94 ] [ 21:09 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
17 / اسفند / 94
دلــــم میخـــواد یــه وبــ خیلـــی ســـاده داشتــه باشـــم کـه هـرچـی دلـم خواستـــ بنویســـم! بــدون هیـــچ خواننــده ای!

یـــه وبـــی کــه معمولـــا دختــرا دارن!

یــه وبــــ  بــا قالبـــ سفیـــد و پستـــای خیلــی کوتــاه و شکلکــــای ریـــزه میـــزه و بــا عنـوانـی مثـل "دختــری بـا موهـای بافتـه روی تپـه بالـایـی در پـی یافتـن دمپایـی ابـری و رنـده ی استیــــل" !
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

خــوش بــه حــال همــه اونـایـی کــه از ایـن وبــا دارن! کــاش وقتشــو داشتـــم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


+ خــوش بــه حالتـــ لیلــــا !  امـــام رضـــا مـــارو هم بطلبـــ لطفـــآ

[ 17 اسفند 94 ] [ 16:59 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : صرفا برای سمانه ی مهربونم
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 17 اسفند 94 ] [ 16:07 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / اسفند / 94
آقـــا من یه غلطـــی کردم، رفتــم بلاگفا یــه وب ساختــم کـه تـو مسابقــه وبلاگــ نویسـی شرکتـــ کنم! اما اصلـــا حسش نیستـ کـه از ایـن وب بـرم بـه وبـی با موضــوع شهیـــد! ادرس وبـــُ هم دادم!!

+ اگــه درستــ کردم ادرس میزارم، نظرتونو بگید! فعلــا فکـر قالبشـم! نظـری ، پیشنهــادی ، چیـزی داریـد بگیــن ممنون میشم!!

[ 16 اسفند 94 ] [ 19:45 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / اسفند / 94
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک امیـــــــرم؟
使える * のデコメ絵文字 جانـــــم خانــومم؟
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک کــاری داری؟
使える * のデコメ絵文字 یعنــی چــی؟
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک کـاری داری جوابـــ میــدی؟
使える * のデコメ絵文字 خخخ دیــونــــه! فاطمــه بایــد برم سرکــار، فعلــا کــاری نــداری؟
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک نــــرو! مــن حوصلـــم سـر میــره!
 بعد از 10 دیقه که اسرار کردم...

使える * のデコメ絵文字  فاطمـــه چــرا همـش اذیتــ میکنــی؟ یکــم درکـــ کــن!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک باشــه باشــه بــرو!
使える * のデコメ絵文字 اینطــوری نگــو! مواظبـــ خانـــومم باش!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک باشــه توهـم مواظبـــ خودتـــ باش!
使える * のデコメ絵文字 نــه نیستـــم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک چـــی؟ بــه حرفـم گـوش نمیکنـی؟ درستتـــ میکنـــم!
使える * のデコメ絵文字 بایـد اینجــوری بگــی؟ ولــی چشـــم مواظبـــم! خدافظـ !
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک منـــم مواظبـــ خودمم!
使える * のデコメ絵文字 فاطمــــه فعلـــا کاری نــداری؟ بــاورکـــن کــار دارم! 10 دیقــه دیگــه زنگـــ میزنـــم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک نـــه اصلـــا نـــرو!
使える * のデコメ絵文字 خدافظ فاطمــــه!!

بعدشــم قطع کــرد!!! خیلـــی بهــم برخورد! اگـــه پیشــم بـــود حتمـــا خفــش میکــردم! مـــا عادتـــمونه چنــد بـار بگیــم "مواظبـــ خانــومم باش" یا "مواظبـــ اقـــام بــاش" حتــی وقتــی که قهــریم امــا نگفتـــ! خیلــی عصبــی شدم!

4 ، 5 ثــانیــه بعــد زنگــ زد!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک بعلــــه امیـــر؟
使える * のデコメ絵文字 سلـــام سلــام ستـــاره ، گـــل بـه سـرت ببـاره!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک سلـــام!
使える * のデコメ絵文字 ببخشـــید فاطمــم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکباشـــه!
使える * のデコメ絵文字 بخنــد ببینـم کچـــل!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک هـرهـرهـرهـرهـر!
使える * のデコメ絵文字 نــــه! خوبــ بخند! هههههه
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک هههههه تــو کـــه نمیتـــونـی طاقتــ بیـاری و زنگـــ نرنـی، چــرا قطع میکنــی؟
使える * のデコメ絵文字 قطع کـردم، کــه اشتــی کنیـم بخندیـــم!!!!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک دیـــوووونـــه!
使える * のデコメ絵文字 فاطمـــه دیگـــه واقعـــا دیــرم شـد! مواظبــِ خانـــوم مهربــونــم بـاش!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکچشم! توهـــم مواظب اقــایی خُــل و چِلَــم بـاش!
使える * のデコメ絵文字 خخخ چشــــم! خـــــدافظ!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک خـــــدافظ!
使える * のデコメ絵文字 بای بای!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک بای بای!
使える * のデコメ絵文字 خدافظ!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک خدافظ!

اینـــم از قهـر و اشتـــی مـا کـه معمولـا بیشتـر از 10 دیقـــه نمیشـــه!!!! واســ همینـــم یـــادم میـره سـرچـی دعوامـون میشـه و چـی میشــه!!! وَ مـدل 
خداحــافظیمون! یه خداحافظِ کش دار! یه بای بای کش دار! یه خداحافط معمولی!!
  شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

[ 16 اسفند 94 ] [ 18:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای فاطمه :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 15 اسفند 94 ] [ 18:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / اسفند / 94
بـــازم سلـــام!  شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

بــــرا ماهگــردمون رو مـــوز نوشتـــه بــــودم!
فاطمـــه ی امـــیر مسخــرم کـــرد، خـــووو منــم بهــــم خـــورد پاشـــدم کیکـــ پختـــم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

کیکـــ فاطمـــه پــز بـا شیــرمــوز یــه چیــز دیگس! اصلـــا کیکــُ بــا شیــرمــوز میخــورن یــا مـــن از خــودم دراوردم؟؟
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

ببخشیــــد دیگـــه شیـــرمــوزم چپـــ شــده + حیفـــ کــه نشــد رو کیکــم با سُس شکلــآتــی بنویســـم 
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیماهگــردمـان مبــارکـــ شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی   چـه کـارای مسخــره ای!
اینـــم اون مــوزِ! قبــل از تجزیـــه عکس گرفتــم ازش!!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
+++  چــرا متــن پستـــام حذفــ میشـــن؟ دومیـــن بــاره مینویســـم ایــن پستـــُ! پستـــ قبلــی هــم پــاک شــد!

[ 14 اسفند 94 ] [ 16:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / اسفند / 94
بــابـــای مهربـــون سالگـــردت تسلیتـــ شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
خدایـــا؟؟ ببخــش و بیامـــرز

[ 13 اسفند 94 ] [ 23:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / اسفند / 94
سلـــام سلـــام سلـــام ! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
آقـــا مثــل اینــکه قسمتــ نیستـــ مــن از ایـــن وبــ بــرم!
بگـــو اخــه ایــن چــه رفتــن و چــه اومــدنـی بــود؟!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

درستـــه من درس نمیخونـــم و میــام وبـــ و همــه فکـــر میکنن مــن دارم برنــامـه مینویســم ولــی درواقــع دارم تنــد تنــد تایپــ میکنــم بــرا پستــ جدیــد  امـــا فــدای سـرم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
میخــوام بنویســم تا روزام بمونــه! اگــه بـه امیــر رسیــدم کــه یــه روزی میشینیـــم باهــم ایــن پستـــارو میخونیـــم
  و دوتــایــی میخندیـــم[+] اگــرم نرسیــدم کــه تنهــایـی میشینـــم میخونـــم میخنـــدم! []

پس مـــن همچنـــان هستـــم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

+ وای مــن چقـد دوستـــ دارم اینطـــوری بنویســـم!

اجــی سپیده ی خوبــم و سمانــه ی مهربونـــم و الهــامِ علیِ گلــم و زهــرای عزیــزم شدیـــدا دوستــون دارم

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی از ایــن به بعــد هروقتــی کــه بخوام اپ میکنــم امــا فقط اخــر هفته هـــا بهتــون ســر میزنـــم!شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

+ تـــو پست 11/اسفنــد نمیخواستــم از جزئیــات بگــم امــا الــان میگــم! بعــد اینکـــه رو مــوز بــدبختـــ نوشتــم، نمیدونستــم کجا بندازمش! کلـــی فکــر کردم و فسفــر سوزونــدم تــــا یــادم افتـــاد پشتــ بــوم همسایــه خیلــی بــه مــا نزدیکـــه در نتیجــه انداختمش رو پشتـــ بوم!! حالــا خــدا خــدا میکردم نکنــه یجــوری بندازم که بیوفتــه تــو کوچــه! خلــاصه انداختـــم! فـــردا ازش عکس میگیرم تا تجزیــه نشــده!!! 

[ 12 اسفند 94 ] [ 22:29 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / اسفند / 94

[ 12 اسفند 94 ] [ 18:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / اسفند / 94


سلــام
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

ممنونـــم از همــه اونــایــی که تــو ایـــن همــه مدتـــ همراهیـــم کــردن امـــا الـــان دیگــه میخـــوام بــرم
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

راستـــش انقــدی کــه میــام ســـراغ وبــــ ســراغ کتـــابــام نمیــرم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
انشــاللـــه همـــتون به عشقـــاتون برسیـــد
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک و اونــایــی هــم کــه رسیــدن انشــاللـــه همیشــه خوشبختـــ بمــونن شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

بــــرا مـــاهـم دعــا کنیــن زیـــــاااااد! 
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

پیشـــاپیش ســال نــــو مبارکـــ! امیــــدوارم بهتریــــن ســـالتـــون باشــــه
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

+ گفتـــم ایـــن پستـــ اخـــری همـــون سبکـــی باشـــه کــه دوسش دارم!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

++ نمیدونــــم چــرا حذفـــ شــد پستـــم!!! دوبــاره نوشتـــم!

40 ماهگـــی عشقمـــون مبــارک
ـــــ!  کلیکــــ
دوستــــون دارم. دلـــم براتـــون تنگــ میشـــه. فراموشـــم نکنیـــد

فاطمـــه

[ 12 اسفند 94 ] [ 17:49 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
پست تنبل :)

[ 9 اسفند 94 ] [ 01:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / اسفند / 94


امروز اون دوستم که کیک میخواست یه قابله اورد که مثلا بگه اندازه این درست کن!!! منم همونُ گرفتم ازش که تو اون بپزم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

مامان: این قابله مالِ کیه؟
من: مال فاطمس که براش کیک بپزم! 
家事だよ。料理だよ。混ぜる のデコメ絵文字
مامان: چه خوشگله
من:  |:
مامان: برا تو از این قابلمه ها هم گفتم! مشکیِ! ظفیران و چودن و روحی و مسی هم گرفتم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
من: خب باشه!!
مامان با خنده: فقط مونده یه خواستگار خوب بیاد!!
ハート 伸ばし棒 のデコメ絵文字
من: خب باشه!!!
مامان: اون پسر تهرانیِ ازش خبری نشد، نه؟  (امیرُ میگفت!) 
鳥だよ。ひよこ のデコメ絵文字
من: نه! نمیدونم!
مامان: ههههه عمرا اگه بیان!
من: میاااان
مامان: بازم من ردشون میکنم!
من: عه مامان! پسر به این اقایی!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
مامان: مهم اینه که غریبس!
من: مامان من فامیل قبول نمیکنم!
مامان: برو اون درُ ببند!
من درحال رفتن: عه مامان!! بحثُ عوض نکن!
مامان: خجالت بکش!
من: مـــامــــان! من امیرُ قبول میکنم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
مامان: خوابم میاد حرف نزن! ولش کن این پدرسگو!
من: عـــه مامان! پدر نداره! اینطوری نگو!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
مامان: اخی خدا بیامرزه! زیاد حرف میزنی!!!!


و مامانی که الکی خر و پف میکنه که یعنی خفه شو!!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

خدایــــــــــا؟؟ help !


+ نمو باز کجا رفتی؟؟ تو اخر منو میکشی!!!

[ 8 اسفند 94 ] [ 16:31 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : سپیده؟ همون رمز قبلی
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 6 اسفند 94 ] [ 23:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / اسفند / 94
سلــامــ  :)
چقد ایـن هفتـه کــار داشتـمـ  کـه گذاشتـمـ  بـرا  اخـر هفتـه انجـامـ بـدمـ امــا یـادم نمیـاد چیـا بــودن!!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
ایـن هفتـه امیــر خیـلی اذیتـ  شـد! 2روز کـه گـوشی نداشتـمـ! دوشبـ بعدش  کـه زود خوابـمـ بـرد اس ندادمـ! گفتـمـ  چهارشنبـه بهش زنگـ میزنمـ، چهـارشنبـه همـ مامانـمـ اومـد دنبـالمـ مدرسـه رفتیـمـ ملـاقاتـ خالــم بیـمارستـان!دلـم خوش بـود بـا گوشـی مامانـمـ به امیـــر میگـم! هیچـی رفتیـم پیش خالـم دیدیـم گوشیـش خرابــ شـده! مامانــممـ گوشیشــو داد بهش!!!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک شـام رفتیـم خونـه داییـمـ! شبـ همـ خونشـون خوابیـدیـمـ! هیچـی دیگـه گوشـی نداشتـمـ کـه بـه امیــر خبـر بـدم! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
صبـح اومـدمـ بهش زنگـ زدمـ بـا اینکـه میدونستـمـ سرکـار و جوابـ نمیـده ولـی به محـض اینکـه پیشـوازش شـروع بـه خـوندن کرد، 2ثـانیـه نشـد کـه با استـرس جوابـمو داد! چقـد نگـران بود! ســه بـارپشتـــ سـرهـمـ  پرسیــد
  خوبـی؟
بهش گفتـه بودمــ هروقتــ ازمـ خبـر نداشتــی از دوستــمـ مریــمـ بپـرس، اون حتـما میدونـه!
دیشبـ از مریــمـ پرسیــد خبـر منـو داره یـا نـه؟ مریــمم گفتـه رفتـه بیمارستــان!!! دیگــه خیلی نگران شد!!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دوستــ  دارمـ از ایـن به بعـد اینطــوری بنویســمـ اما حوصلــم نمیگیــره هـی shift + j  بزنــم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
پـس از علایــقم به ایـن مدلـی نوشتــن میگـــذرمــ!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکراستی امیر تو رای میدی؟
نه نمیدم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک هههه سنت کمه؟؟؟ えんぴつ のデコメ絵文字
نخیــرم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک پس چرا رای نمیدی؟؟
دوست ندارم!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک من کی میتونم رای بدم؟
الان 17 سالته، سال دیگه میتونی رای بدی!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک عه امیر؟ من 16 سالمه! シンプル のデコメ絵文字
خخخخ من از وقتی تورو شناختم تو 16سالته!!!! えんぴつ のデコメ絵文字

[ 6 اسفند 94 ] [ 17:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای سپیده :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 6 اسفند 94 ] [ 16:25 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / اسفند / 94
صرفا جهت اطلاع نمو!

ایشون خوراک کله گنجشکی میباشد!
ایشون هم سوکت محترم اند!


[ 4 اسفند 94 ] [ 18:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب