تبلیغات
[باب میل من است تمام او] - 26 / بهمن / 96
26 / بهمن / 96
_ فاطمه قاب گوشیه من برا گوشیت کوچیک نبود؟
_ نه هردوش یه مدله دیگه اندازس
_ مطمئنی کوچیک نیست؟
_ مگه برا تو بزرگه؟
_ اره شل و ول و گشاده
_ خب اگه مثل قاب تو سفت محکم بود که با تو عوض نمیکردم
_ خیلی بی ادبی فاطمهههه


مدیونید فکر کنین دیدم قابش بهتره، گرفتم برا خودم
هردوتا قابمون شبیه هم بود. ساده ی ساده!
فقط مال امیر مشکی بود
مال من سورمه ای البته بعد چند وقت که کار کردم اونم مشکی شد
حالا این قاب کثیف و گشاد دست امیره و قاب من نو شد

[ 26 بهمن 96 ] [ 23:43 ] [ فاطمه ] [ نظرات () ]