تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 6 / بـهــمـن / 96
6 / بـهــمـن / 96
شـنـبـه، 30 ام، بـعـد از امــتـحـان شـهـر، رفـتـم شـمــال!
امــتـحـانـمــم قـبـول نـشـدم
بـهـم گـفـت دوبـل پـارک کـن، قـشـنـگ رفـتـم تـو پـارک
یـادم رفـت فـرمــون بـاز کـنـم، تـه مــاشـیـن دوبـاره اومــد تـو خـیـابـون خـخـخـخ
سـه چـار روزی شـمــال بـودم و بـرگـشـتـم
مــیـخـواسـتـم شـنـبـه یـعـنـی  فـردا بـرم امــتـحـان بـدم ولـی بـایـد بـرم تـهـران! حـالـا شـنـبـه هـفـتـه بـعـد امــتـحـان مــیـدم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امــیـر از کـارش اومــده بـیـرون و فـعـلـا تـو اسـنـپ کـار مــیـکـنـه!

[ 6 بهمن 96 ] [ 15:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]