تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 26 / دی / 96
26 / دی / 96
شـنــبـه امــتـحـان شـهـر دارم!
واسـه دفـعـه اول مــیــرم پـیــش افـسـر
هـمــیــشـه کـم گـاز مــیــدم و خـامــوش مــیــکـنــم!
کـاش تـو امــتـحـان خـامــوش نــکـنــم و قـبـول شـم

بـه مــامــانــم مــیــگـم جـمــعـه امــیــر مــیــاد ایــنــجـا بـریــم تـمــریــن
مــیــگـه بـیــخـود کـردی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلــم مــیــخـواد بـرگـردم وب!
بعد امتحانام بهتون سر میزنم

[ 26 دی 96 ] [ 20:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]