23 / مـــرداد / 96
فردا امیر زنگ میزنه به مامانم، خودش با خانوادم حرف بزنه
الهی العفو 

[ 23 مرداد 96 ] [ 21:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]