تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 21 / بهمـــن / 95
21 / بهمـــن / 95
بهم میگه [تـنـبـل بـآنـو]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چندتایی هسته پرتغال و لیمو و نارنگی کاشتم!
کنارشم چندتا کدو تنبل! کدو دراومده
:] امّا مرکباتم نه :[
خواهر ِ اَمیــر هم
پرتغال کاشته، یادم باشه بپرسم دراومدن یا نه!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلاسای دانشگاه هم که شروع شده
:|
علاقه ای ندارم خو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فردا هم که راهپیمایی ِ!
اگه خدا قبول کنه از زیر پتو شعار خواهم داد D:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چند وقتیه از کسی ناراحت میشم متاسفانه یادم میمونه ناراحتم!
اما
متاسفانه تر، یادم نمیاد چرا ناراحتم!
و در حد قهر هست یا نه!
خب بده >_<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشخصه دارم نهایت ِ زورم ُ میزنم تا یه چیزی بنویسم؟! P:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمام جملاتش ُ حفظ کردم :)
خب از بس تکرار کرد، حفظ شدم!
باشد که جملات عملی شود که ان شاءالله میشود...
+ فاطــمه دیگه قهر ممنوع! بحث ممنوع مخصوصـــا پیش دیگران و مخصوصــــــــــــا پیش خانواده ها! اخم و بداخلاقی
ممنوع! وقتی پیش همیم گوشی ممنوع! و کلی ممنوع ممنوع دیگه!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بازهم تماس نادیده گرفته شد!
:/
و حس ِ خانوادم طوری ِ که انگار نه انگار کسی تماس گرفته!
ولی بازم خیالمون یکم راحته که اونطوری شدید مخالف نیستن!
و َ
اَمیــری که اصرار داره برای آخر این هفته یا آخر اون هفته بیان و خانوادش که مطمئنم به حرفش گوش میکنن!
مامانم تو فکر عوض کردن پرده هاس، نمیدونم قبول میکنن قبل از عوض کردن پرده ها بیان یا نه!!
تا حالا دیدین پرده مانع وصال شود؟؟؟؟

[ 21 بهمن 95 ] [ 18:18 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]