تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 7 / بهمـــن / 95
7 / بهمـــن / 95
همین دوتا پست پایین تر گله کردم ازش!
ولی کار پریشبت عجیب غافلگیرم کرد و کلی ذوق کردم
همون لحظه که براش این عکس ُ میفرستم

همون لحظه هم میره رو پروفایلش! کاری که اولین بار بود میدیدم و ذوقم وصف نشدنی بود! به امید تکرارش

[ 8 بهمن 95 ] [ 00:23 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]