تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 15 / دی / 95
15 / دی / 95
*مــکــالـمــه ای به وقـت دیــشـب:
_ فـاطـمــه احـتـمــالـا فـردا مــغـازمــون پـلـمــپ مــیــشـه
+ پـلـمــپ؟؟؟ براچـی؟
_ چـیــزی نـیــسـت، چـنـد روز پـلـمــپ مــیــشـه بعـد دوباره باز مــیــشـه
+ آهـان، خـب ایــنـطـوری کــه مــشـتـریــام کــمــتـر مــیــشـن
_ اره!

*مــکــالـمــه ای به وقـت امــروز:
+ امــیــر مــغـازه چـی شـد؟ پـلـمــپ شـد؟
_ نــــه
+ خـدارو شـکــر ولـی چـرا نـاراحـتـی؟
_ خـب پـلـمــپ مــیــشـد خـوب بود دیــگـه
+
عـه خـدا نـکــنـه پـلـمــپ شـه
_ اگـه مــیــشـد، چـنـدروز بیــکــار بودم، مــیــومــدم پـیــش خـانـومــم
+ بخـدا دیــوونـه ای!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 15 دی 95 ] [ 18:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]