تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 6 / دی / 95
6 / دی / 95
اصـلـا هـمـیـن پـیـشـرفـت هـای جـزئـی، انـقـد بـه چـشـم مـیـان، کـه ادم دوسـت داره بـال دربـیـاره تـا تـهـران پـرواز کـنـه، بـوسـش کـنـه، بـرگـرده!
بـا مـشـورت مـن مـیـخـواد بـره سـرویـس طـلـای خـواهـرشـو بـخـره ازش!
امـا تـاکـیـد کـردم، بـعـدا مـیـفـروشـیـم، یـکـی دیـگـه بـا سـلـیـقـه خـودم مـیـگـیـریـم!!
چـقـد خـوبـه کـه بـه فـکـرمـه :)
و صـد بـارررر هـم مـیـپـرسـه، " فـاطـمـه تـو راضـی ای بـگـیـرم؟! "

برچسب ها: لاویانه ،
[ 6 دی 95 ] [ 15:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]