24 / مـهــر / 95
چـقـد رآضـی کــردن بــآبــآم سـخـت بــود وآسـه دآنــشــگــآه!
مـــیــگــفـت الــآ و بــلــآ بــآبــل! بــآلــاخـره رآضـی شــد!
دیــگــه احـتـمـــآلــا فـردا مـــیــرم سـرکــلــآس! اووووف

+ چـقـد نــذر کــرده ایــن چـنــد وقـتـه ♥:
خـدآ قـبــول کــنــه

+ شــآم غـریــبــآن شــمـــع روشــن کــردم!
یــکــی از دوسـتـآم پـآرسـآل از یــکــی دیــگــه شــمـــع نــذری گــرفـت کــه اگــر حـآجـت گــرفـت سـال بــعـد 72 تـآ شــمـــع بــیــآره! حـآلــآ شــمـــع هـآشــو آورده بــود :) جـهـت مـــحـکــم کــاری 2 تـآ شــمـــع روشــن کــردم تـآ بــشــه 144 تـآ خـخـخـخ

+ بــآز هـم بــرآ ثـبــت نــآم تـو سـآیــت دآنــشــگــآه از کــآرتـش اسـتـفـآده کــردم  ^__^
و َ نــآرآحـت مـــیــشــه از ایــنــکــه ازش پـرسـیــدم شــمـــآره حـسـآبــت ُ بــدم؟

+ ج مـــیــگــه هـمـــونــجـوری کــه تـو مـــتـقـآعـدم کــردی بــری دآنــشــگــآه آزآد، مـــنــم مـــتـقـآعـدت مـــیــکــنــم بــهـش جـوآب مـــنــفـی بــدی بــه دلــیــل سـربــآزی :(
نــبــآیــد ایــنــآرو بــهـش بــگــم حـتـمـــا نــآرآحـت مـــیــشــه! پـس، مـــیــمـــونــه تـو دلــم تـآ وقـتـی کــه سـآلــهـآ بــعـد بــه هـمـــه دنــیــــآ ثـآبــت کــردیــم و دآریــم از خـآطـرآتـمـــون حـرف مـــیــزنــیــم بــهـش بــگــم ^.^
حـتـمـــا هـیــجـآن داره! :)))

+ ف بــعـد 5 سـآل اصـرآر، دیــشــب بــهـم گــفـت چـرآ بــه دآدآشــم جـوآب مـــنــفـی دآدی؟ و بــآ یــه حـآلــت مـــظـلــوم و آروم مـــیــگــه تـو حـتـی نــدیــدیــش! اون هـنــوز هـم اسـم هـیــچ دخـتـری بــجـز تـورو بــه زبــون نــیــآورده! و مـــنــی کــه مـــیــگــم وقـت ایــن حـرفـآ گــذشــتـه و الــآن دیــگــه هـمـــه مـــیــدونــیــن مـــن تـمـــوم تـمـــرکــزم رو یــکــی دیــگــس! مـــیــگــه آره عـآشــقـی! الــهـی خـوشــبــخـت شــی ولــی دآدآش مـــن قـبــل از ایــنــکــه اون بــیــآد پـیــشــنــهـآد دآد!
رآسـت مـــیــگــه! چـنــد مـــآه قـبــل! دلــش ُ شــکــونــدم! :( کــآش حـرفـی از کــس دیــگــه نــمـــیــزدم! خـب هـمـــه مـــیــدونــن لــآزم بــه تـاکــیــد نــبــود!

+ دیــشــب، یــه شــب خـیــلــی خـیــلــی مـــتـفـآوت! چـیــزی از کــسـی دیــدم کــه حـتـی فـکــرشــم نــمـــیــکــردم! ×_× چـیــزی کــه ابــدا انــتـظـآرش ُ نــدآشــتـم!
امـــیــدوآرم تـا حـدی خـلــاصـه نــنــویــسـم کــه بــعـدا خـودمـــم مـــیــخـونــم نــفـهـمـــم چـی نــوشــتـم! D:

[ 24 مهر 95 ] [ 23:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]