تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی
پست تنبل :)

[ 9 اسفند 94 ] [ 01:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / اردی بهشــت / 95
سـمــانـه: فـاطمــه چـنـد وقـتـه بـاهـاشـی؟
مــن
: 4 سـال !
سـمــانـه
: پـس چـرا نـمــیــاد بـگـیــرت مــا راحت شـیــم؟!
مــن
:  :|
سـمــانـه
: مــن دلــم روشـنـه
مــن
: واسـه چـی؟
سـمــانـه
: دلــم روشـنـه کـه مــامــانـت هـم راضی مــیــشـه!
مــن
:  :|
سـاحل
: اره بـابـا! سـمــانـه تـو فـکـر کـردی ایــنـا مــثــل مــن و و ان؟ حتـمــا بـهـم مــیــرسـن!
سـمــانـه
: بـابـات چـی مــیــگـه؟
مــن: مــیــگـه هـرچـی خـودم بـگـم
!
سـمــانـه
: پـس حلــه دیــگـه!
سـاحل: اره دیــگـه فـاطی جـان
! علــوس شـدی رفـت!
مــن:   :|
سـمــانـه
: مــنـکـه نـمــیــام عروسـی!
سـاحل: چـرا نـمــیــای
؟ مــن کـه بـا کـلــه مــیــرم! دعوتـمــم نـکـنـه مــن مــیــرم!
سـمــانـه
: اخـه ایــن بـیــشـور مــن ُ بـاغ تـوت فـرنـگـیــش نـمــیــبـره!!!! ( تـو اون وبـم نـوشـتـم قـضیــه بـاغ تـوت فـرنـگـی چـیــه! )

وی آر خـل و چـل
!! هـنـوز نـه بـه دار نـه بـه بـار، مــهـمــون دعوت مــکـنـیــم!!!


+ فـردا امــتـحان تـررررم ِ بـانـک اطلــاعاتـی!
خـدا کـمــکـمــون کـنــه
دعا کـنـیــن بـچـه هـا

[ 7 اردیبهشت 95 ] [ 16:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / اردی بهشــت / 95
سـلـام :))
عـمــهـ؟
کـاش نـمــیـومــدی ایـنـجــا !
اومــدی و ازم مــیـخـوای اون روزی کـه رفـتـیـم خـونـه امــیـرایـنـا رو بــرات تـعـریـف کـنـمــ!
تـو بــا هـیـجـان و ذوق گـوش مــیـکـردی ولـی مــن دلـتـنـگ و دلـتـنـگ تـر مــیـشـدمــ!
تـا ایـنـکـه تـو رفـتـیـ!
دیـدم دلـتـنـگـی کـجـا بــود؟! دهـنـم کـف کـرد از بــس حـرف زدم و تـو گـفـتـی خـبــ؟ بــگـو!!!

+ مــیـخـواسـتـم کـامــنـتـارو تـایـیـد کـنـم و سـربــزنـم امــا واقـعـا وقـت نـدارم :(
پـوزش!!

ادامه!

ادامه مطلب

[ 6 اردیبهشت 95 ] [ 22:31 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : فاطیمـا :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 5 اردیبهشت 95 ] [ 21:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / اردی بهشــت / 95
ســلــام :|
مـیــگـم امـتـحـانــای شـمـا هــم شـروع شـدهــ؟
مـال مـا کـه شـروع شـده :|
مـیــان تـرم نــه هــاااا تـرررررررمـ!!
دیــگـه کـم مـیــامـ!
هــروقـتـم کـه بیــام واســه هــرکـســی کـامـنــت نــمـیــزارمـ!
کـســایــی کـه برام عــزیــزن حـتـمـا بهــشـون ســر مـیــزنــم و کـامـنــت هــم مـیــزارم :))
اخرهــفــتـه هــا هــم کـه به هــمـه ســر مـیــزنــم :)
دعــــا کـنــیــن امـتـحـانــام ُ خوب بدم :)
نــهــایـــی ِ !!

+ راســتـی مـادر اون مـعــلــمـمـون کـه فــکـرکـرد مـن تـقـلــب رســونــدم فــوت شـده و مـعــلــوم نــیــســت فــردا بیــاد یــا نــهــ! به نــظرتـون مـامـانــمـو ببرم مـدرســهــ؟!
اخه به مـامـانــم گـفــتـمـ! 

[ 5 اردیبهشت 95 ] [ 19:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / اردی بهشــت / 95

روز هـمـه ی بــابــاهـای دنـیــا بــا تـاخـیـــر مـبــارک :)
انـشـالـلـه هـمـیــشـه سـایــشـون بــالـاسـرمـون بــاشـه و خـدا رحـمـت کـنـه بــابــاهـای گـلـی کـه دیــگـه پـیــشـمـون نـیــسـتـن
:) 

[ 3 اردیبهشت 95 ] [ 22:59 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / اردی بهشــت / 95
اولـیـن پـسـت کـه نـه ولـی دومـیـن پـسـت اردی بـهـشـــت نـوشـتـه مـیـشـود!
خـب دیـگـه حـرفـی نـدارم
! خخخخ
ایـن از کـادوی مـامـانـم و بـابـام
! یـه تـومـن شـد :| زنـجـیـرشـم از قـبـل داشـتـم!


مـمـنـونـم از دوسـتـای خـوبـم :)
)
دوسـتـای گـلـی مـثـل سـمـانـه  مـحـدثـه ، فـهـیـمـه
، زهـرا ، زینب و سـپـیـده خـیـلـیـای دیـگـه کـه یـادم نـمـیـاد :)
وامـا یـه تـشـکـر خـیـلـی ویـژه تـر از سـمـانــه جـونــــم و نـمـــو جـونــــم
:)
مـن عـاشـقـتـووونـم یـعـنـی
:)
ایـنـم تـبـریـکـای نـمـو جـانـم در صبـح و شـب تـولـدم
:)) پـسـت هـم گـذاشـتـه تـو وبـش  کـلـیــک و کـلـیــک
و سـمـانـه عـزیـزم کـه هـم پـسـت گـذاشـت هـم تـو انـسـتـا تـبـریـک گـفـت
:*
و زهـرا گـلـم کـه تـو پـسـتـاش اشـاره کـررررد

مـمـنـون کـه لـایـق دونـسـتـیـن و اسـمـم تـو وبـتـون اومـد
:)
دوسـتـون دارم دوسـتـــام
:))

ایـنـم کـه از تـبـریـک مـجـدد امـیـر
! کـلـیــک

[ 3 اردیبهشت 95 ] [ 20:30 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 3 / اردی بهشــت / 95 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 3 اردیبهشت 95 ] [ 19:58 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
31 / فروردیــن / 95

سـلــام :)
خـوبـیـن؟
خـب خـب نـزدیـک مـیـشـویـم بـه مـهـمـتـریـن تـاریـخ زنـدگـیـم
!!!
بـعلـه هـمـیـن فـرداس
!
امـیـر خـنـگـول دیـروز تـبـریـک گـفـت
!
یـادمـه پـارسـال یـه روز دیـر گـفـت
!
سـال قبـلـش یـه روز زود
!
سـال قبـلـش یـه روز دیـر
!

خـدا مـیـدونـه کی قراره بـکشـمـش! سـر ایـن یـه روز
!!!

مـمـنـونـم از نـمـوجونـــم
:)
دومـیـن نـفـری که تـبـریـک گـفـت
:))
عزیـزدلـمـی تــو ریـحـون

+ رضـایـت اردوی شـمـال صـادر شـد!! 

[ 31 فروردین 95 ] [ 18:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30 / فروردیــن / 95


سـلـام :)
خـوبـیـن؟!
نـمـیـدونـیـن چـه هـیـجـانـیِ وقـتـی اون عـکـس بـالـا اتـفـاق مـیـوفـتـه
!
بـا عـشـقـش کـاری نـدارم ولـی زلــزلــــه
! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
یـکـی از ارزوهــام بـراورده شـد
!!! هـورررااااا شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
هـمـیـشـه ارزوم بـود وقـتـی تـو مـدرسـم زلـزلـه بـیـاد
!! خخخخخ
دیـروز سـاعـت 2:15 بـا مـریـم تـنـهـا تـو کـلـاس بـودیـم و زلـزلـه اومـد
!! 4 ریـشـتـر!
مـریـم چـقـد حواسـش جـمـع بـود
! سـریـع دویـیـد تـو چـارچـوب در ولـی مـن هـمـونـجـوری نـشـسـتـه بـودم و شـیـشـه هـا کـه مـیـلـرزیـدن نـگـاه مـیـکـردم!!!
هـیـجـانـش خـوووب بـود
! خـیییلی خـوب!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


ادامــش !!

ادامه مطلب

[ 30 فروردین 95 ] [ 18:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
27 / فروردیــن / 95
تـبـریـک بـه هــمـه پـرسـپـولـیـسـیـا :)
دم هــمـه قـرمــزا گـرررررمـ
ایـنـم تـبـرک امـیـر! کلـیـکـ1ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـهــی دورت بـگـردم مـامـان که وقـتـی سـریـال یـوسـف مـیـبـیـنـیـم بـا جـدیـت تـمـام مـیـپـرسـه
:
چـرا بـه ایـنـاروس که یـه مـرده مـیـگـن ایـن عـاروس
؟؟؟
و مـن و داداشـم ریـسـه مـیـریـم از خـنـده و مـامـانـم هــمـچـنـان مـنـتـظـر جـواب ِ
!!!
پ
.ن: عـاروس بـه مـعـنـی عـروس اسـت!!!

+ بـرنـامـه نـویـسـی خـیـلـی خـر اسـت! هــمـیـن بـسـشـه!
++فقـط 4 روز!

[ 27 فروردین 95 ] [ 22:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / فروردیــن / 95

کـاش تـو ارزوهـاتـون یـاد مـنـم بـاشیـن :)
بـیـادتـونـم :*

[ 26 فروردین 95 ] [ 21:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / فروردیــن / 95
سـلـام :)
بـاورتـون مـیـشـه مـن دو روز نـبـودم؟! ددددوووو رررررووووووووزززززززز
!!!
دیـروز مـیـخـواسـتـم بـیـام تـا لـپ تـاپ ُ روشـن کـردم، خـالـم زنـگ زد کـه بـرا جـشـنـش کـیـک درسـت کـنـم
!
نـی نـی شـون امـروز 10 روزه شـد
:)
دیـروز رفـتـم خـریـد واسـه کـیـک
، دوتـا لـاک و یـه بـنـد انـگـشـتـی و مـداد چشـم سـفـیـد و مـداد لـب هـم خـریـدم!! خخخخ
الـبـتـه مـن اصـلـا تـنـهـا بـیـرون نـمـیـرم
! دیـروز بـا دوسـتـم هـمـاهـنـگ کـردم بـاهـم بـریـم امـا بـارون اومـد، مـامـانـش اجـازه نـداد، مـنـم دیـدم بـابـام کـه خـوابـه، داداشـمـم کـه نـیـسـت، مـامـانـمـم کـه خـونـه خـالـمـه، از فـرصـت اسـتـفـاده کـردم و سـریـع حـاضـر شـدم، سـیـم تـلـفـن ُ کـشـیـدم و الـفـراررر !!
هـمـش یـه سـاعت بـیـرون بـودم
، سـرکـوچه کـه رسـیـدم داداشـم زنـگ زد کـجـایـی؟!؟
رفـتـم خـونـه و گـفـتـم رفـتـم خـریـد واسـه کـیـک
!
چیـزی بـهـم نـگـفـتـن
! خخخخ
رفـتـم شـروع کـنـم دیـدم تـخـم مـرغ و شـیـر و مـوز یـادم رفـت
! فـقـط خـامـه و شـکـلـات خـریـده بـودم!
دوبـاره بـا بـابـام رفـتـم
!!!
تـا 1 داشـتـم مـیـپخـتـم
! سـه تـا کـیـک پخـتـم!
صـبـح هـم تـزیـیـنـش کـردم
!
سـاعت 11 رفـتـم
!
مـامـانـم و زنـدایـیـم انـقـد زنـگ زدن بـدو بـدو کـه یـادم رفـت عکـس بـگـیـرم
!! :|
امـروز درگـیـر ایـن بـودم و نـشـد آن شـم
!!
تـا الـان کـه اومـدم هـیـچ اتـفـاقـی هـم نـیـوفـتـاد
!

+ مـامـانـم کـارمـنـد نـیـسـت!
خـالـم کـه زایـمـان کـرد
، رفـت پیـش خـالـم! اخـه مـادربـزرگـم کـه فـوت شـده، خـالـه بـزرگـمـم خـونـش شـمـالـه! مـامـانـمـم خـواهـر دومـیـه!
الـان دیـگـه اومـد خـونـه
!!

+
ایـنـم بـنـد انـگـشتـیـم  کـلیـکــ
حـس عـکـس گـرفـتــن از بـقـیـه چـیـزا نـیـست!

+ تـنـهـا 5 رو مـانـده! 

[ 26 فروردین 95 ] [ 20:25 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای محدثه :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 26 فروردین 95 ] [ 20:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / فروردیــن / 95وقـتـی از دعـوام بـا مـائـده بـراش مـیـگـم!
بـا جدیـت مـیـگـه: فـاطـمـه؟
بـلـه
؟
فـاطـمـههه
؟
بـلـهههه
؟
فـاااااطـمـههه
؟
بـلـلـلـلـههههه
؟
فـاااااطـمـمـمـمـمههههه
؟
بـلـه امـیـررررر
؟
بـگـو جانـمممم
؟
خب جانـم
؟!
مـیـشـه بـه کـسـی آسـیـب نـرسـونـی
؟!

یـه جوری مـیـگـه کـه خنـدم مـیـگـیـره
!

بـازم بـا جدیـت مـیـگـه
: یـه بـار دیـگـه کـسـی ُ نـاراحـت کـنـی، مـیـکـشـمـت! فـرداهـم مـیـری ازش مـعـذرت خواهـی مـیـکـنـی!! خب؟
بـا لـجبـازی مـیـگـم
: نـه مـن غـرورمـو نـمـیـشـکـنـم بـگـم بـبـخشـیـد! بـه مـن چـه؟ مـیـخواسـت نـیـاد جلـوم کـه نـزنـمـش!
بـاهـمـون جدیـت مـیـگـه
: ولـی تـو گـریـشـو دراوردی! مـعـذرت خواهـی مـیـکـنـی؟ چـشـم؟ افـریـن دختـرخوب!
بـی ادب مـنـو مـیـذاره تـو عـمـل انـجام شـده
:|
چـنـد دقـیـقـه بـعـدش مـیـگـه
: عـه تـو خیـابـون دعـوا شـد! مـیـگـم واااای دعـوا کـاش بـودم! مـیـگـه: نـه دیـگـه تـو قـرار شـد بـه کـسـی آسـیـب نـرسـونـی!!!

فـرداش سـوار سـرویـس مـیـشـم و مـائـده نـیـسـت
! از سـحـر پرسـیـدم کـجاست؟
گـفـت نـمـیـاد
! حـالـش خوب نـیـسـت!
بـعـدا فـهـمـیـدم سـرش هـمـچـنـان درد مـیـکـنـه
!
و َ امـیـر بـی تـربـیـتـی کـه گـیـر مـیـده زنـگ بـزن حـالـشـو بـپرس
! مـیـگـم شـمـارشـو نـدارم مـیـگـه از سـحـر بـگـیـرررر!
مـنـم کـه لـجبـاااااز مـگـه مـیـشـه زنـگ بـزنـم
؟!
نـزدم
! خخخخ
امـیـرهـم کـلـی دعـوام کـرد
!!!
پ
.ن: قـضیـه ایـن دعـوا تـو اون وبـم هـسـت!!! یعنی اینجا! کلیکــ

+ مـامـانـم فـقـط 7 روز دیـگـه بـار مـیـبـاشـنـد  ^_^ 

[ 24 فروردین 95 ] [ 16:58 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / فروردیــن / 95
علی اقا خان؟! من یادم نمیاد به شما گفته باشم کامنت بزار!!
مزخرف نویسیام دستگاه فوضول سنج بود!!
میخواستم ببینم فوضول کیه که فهمیدم
+کامنتت عمومی شد :|

[ 23 فروردین 95 ] [ 18:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / فروردیــن / 95
دوسـتـام بـهـم تـبـریـک مـیـگـن و مـنـی کـه از تـه دل مـیـخـنـدم ُ مـیـگـم دیـووونـه هـا تـازه صـیـغـه خـونـدن هـنـوز نـامـزد نـشـدیـم کـه!!
وسـط هـمـیـن خـنـده هـا امـیـر مـیـاد دنـبـالـم و مـیـخـوایـیـم بـریـم یـه جایـی
!

کـــه یــهــویــی بـابـام صـدام مـیـکـنـه و مـیـگـه فـاطـمـه پـاشـو پـاشـو دیـرت مـیـشـه هـاااا
!
بـابـا؟ کـاش بـیـدارم نـمـیـکـردی
!
کـاش مـیـشـد ادامـه خـواب رو امـشـب بـبـیـنـم
! مـثل سـریــال!
کـاش غـول چـراغ جادو داشـتـم تـا ارزو کـنـم...
کـاش تـو رسـم مـا بـه دوران عـقـد نـمـیـگـفـتـن "نـامـزد
" ! چـه ربـطـی داشـت؟! خخخخخ

+ تـنـهـا 6 روز بـاقـیـسـت
!
کـادوی مـامـان و بـابـام لـو رفـت
!
داداشـم کـه چـیـزی نـمـیـگـیـره
!
فـامـیـلـا هـم کـسـی نـمـیـدونـه
! الـبـتـه فـکـرکـنـم اخـر هـفـتـه بـرم خـونـه خـالـه هـام و دایـیـم اطـلـاع بـدم!!
امـیـر هـم کـه نـمـیـبـیـنـمـش
! فـقـط یـه اس!
در نـتـیـجه هـیـجان کـادو تـمـوم شـد
!

[ 23 فروردین 95 ] [ 18:21 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / فروردیــن / 95
شـده حـس کـنـیـن بـقـیـه یـه چیـزی دارن کـه تـو نـداری و دلـت هـم نـمـیـخواد داشـتـه بـاشـی؟! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دقـیـقـا هـمـون حـال ُ دارم
!
جدیـدا تـو ایـنـسـتـا چنـدتـاتـونـو فـالـو مـیـکـنـم و بـه بـعـضیـام ریـکـوئـسـت دادم احـتـمـالـا بـخاطـر ای دیـم اکـسـپـت نـدادن
!
ولـش کـن ایـنـا مـهـم نـیـسـت
!
تـقـریـبـا هـمـه عـکـسـای دونـفـره دارن
! کـه حـالـا کـامـل یـا نـصفـه و نـیـمـه گذاشـتـن عـکـسـارو
و مـنـی کـه از تـه دلـم دعـا مـیـکـنـم یـه روزی عـکـس عـلـوس شـدنـشـنـو بـزارن و دامـادشـون عـشـقـشـون باشـه
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
ولـی مـن هـرچی فـکـر مـیـکـنـم مـیـبـیـنـم عـکـسـی کـه هـردوی مـا تـوش بـاشـیـم وجود نـداره! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دوسـت دارم ایـنـو
! دوسـت دارم اولـیـن عـکـس دونـفـرمـون عـکـسـی بـاشـه کـه مـال هـم شـدیـم کـه تـولـد هـمـچیـن عـکـسـی بـا احـتـمـال پـنـجاه پـنـجاه ِ ! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
تـولـد هـمـچیـن عـکـسـی هـمـش بـه خواسـت و اراده خداسـت :)

تـنـهـا عـکـسـی کـه داریـم یـه عـکـس بـا کـیـفـیـت داغون از دسـتـامـون ولـی هـمـونـم خیـلـی بـرام مـهـم ِ و یـجوری ازش مـحـافـظت مـیـکـنـم کـه انـگار دسـت واقـیـعـه
!!! کـه هـمـون هـم شـده یـه بـه اسـم کـس دیـگه!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

چقـد تـقـدیـر و سـرنـوشـتـم ُ دوسـت دارم
! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
زنـدگیـم پـر از هـیـجان ِ
!
هـمـیـشـه عـاشـق هـیـجان بـودم و هـسـتـم و قـطـعـا خواهـم بـود
!
هـیـجان داشـتـن یـه عـکـس دونـفـره
! دقـیـقـا مـثل سـرسـره بـادی کـه هـمـیـشـه عـاشـقـشـم وقـتـی مـیـبـیـنـم پـر مـیـشـم هـیـجان شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


+ تـنـهـا 9 روز مـانـده تـا تـولـد بـانـوی اردی بـهـشـت ^.^


 شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

[ 22 فروردین 95 ] [ 18:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / فروردیــن / 95
مـیـرم وب کـوثـر و فـهـیـمـه مـیـبـیـنـم آپ کـردن کـه اقـاشـون بـراشـون مـیـخـونـن! یـعـنـی بـا اهـنـگ هـمـخـونـی مـیـکـنـن!
دلـم خـواسـت مـنـم بـگـم امـیـر بـرام مـیـخـونـه
!
تازه اونـم از حفـظ
!
لـازم نـداره هـمـخـونـی کـنـه
!
حالـا چی مـیـخـونـه
!!!
بـیـایـیـن ادامـه
!
وااای چه جو مـیـدم
!! هـــاهـــاهـــا

+ از وقتی که یادمه لینک تکونی دوست داشتم! خوشم میاد برا اخرین بار برم یه وبی ُ بعدشم تموم!!

ادامه مطلب

[ 20 فروردین 95 ] [ 19:16 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / فروردیــن / 95
وقـتـی بـابـام ُ یـه عالـمـه اذیـت مـیـکـنـم و از سـر و کـولـش بـالـا مـیـرم و مـیـگـه ایـن امـیـر کـی مـیـاد بـگـیـرت مـن راحت شم
و مـن غـش مـیـکـنـم از خـنـده و بـیـشتـر اذیـتـش مـیـکـنـم
!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـن خـالـه مـاهم زایـیـدنـش گـرفـتـه
! والـا
مـامـانـم مـیـخـواسـت بـا اون فـامـیـلـی کـه همـچنـان نـمـیـدونـم کـیـه، رو در رو کـنـه
! تـا ثـابـت کـنـم دروغ گـفـتـه، حالـا ایـن خـالـه مـا زایـیـد!!!!!
اخـه چه وقـت زایـیـدن بـود؟
!

[ 19 فروردین 95 ] [ 20:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / فروردیــن / 95


سـلـام :)
اول از هـمـه تـشـکـر کـنـم از دوسـتـای خوبـم
:)
خوشـحـالـم کـه دارمـتـون *.*

عـاقـا مـن حـالـم بـا دیـدن یـه کـتـاب شـعـر کـوچـولـو هـم خوب مـیـشـه! کـتـاب شـعـری کـه 12 / ابــان / 91 از شـهـر کـتـاب خریـدم
! تـاریـخشـو دوسـت دارم! تـاریـخی کـه ایـن گـوشـه ثـبـت شـده! تـاریـخی کـه واسـه اولـیـن بـار دیـدمـش! کـلـیـکــ

ایـنـم بـگـم امـیـر هـسـت
! یـعـنـی نـمـیـره! یـعـنـی نـمـیـزارم و نمـیـخـوام بـره! خخخ
 پسـت قـبـل ُ دوسـت نـدارم ولـی پاکـش نـمـیـکـنـم
!!

+ چقـد اهـنـگ خدا بـزرگـه از عـلـی عـبـدالـمـالـکـی قـشـنـگـه
! چقـد تـاثـیـر خوبـی مـیـذاره!
خدایــا؟ دوسـت دارم +__+
 

[ 18 فروردین 95 ] [ 18:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
17 / فروردیــن / 95
رمز نداره ولی خوش ندارم هرکسی بخونه!

ادامه مطلب

[ 17 فروردین 95 ] [ 20:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / فروردیــن / 95
و َ امـا خـواسـتــگـاری دیـگـر! خخخ
 
بـریـم ادامـه
!

ادامه مطلب

[ 16 فروردین 95 ] [ 19:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / فروردیــن / 95
مـیـرم بـه خـیـلی از وبـای عاشـقـونـه خـامـوش سـر مـیـزنـم!
دوتـا پسـت اول ُ مـیـخـونـم ، دربـاره وبـشـو مـیـخـونـم و قـالبـشـو میـبـیـنم و میـبـندمـش
!
مـیـرم وب بـعدی
!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه طرفـشـون بـی مـحلی مـیـکـنـه امـا یـکـی دیـگه هـنـوزم پا عشـقـش مـونـده
!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه بـاهـم قـهـر بـودن و غـرورشـون نـمـیـذاشـت، پا پیـش بـذارن!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه لیـلی و مـجنـون بـودن امـا قـشـنـگ مـعلوم بـود، چنـد وقـت دیـگه یـه پسـت مـیـزاره عشقـم رفـت!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه بـهـم رسـیـده بـودن زنـدگی خـیـلی خـوبـی داشـتـن :♥
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه هـنـوز بـهـم نـرسـیـدن امـا بـا اطمـیـنـان مـیـگفـتـن " مـا بـهـم مـیـرسـیـم "! اطمـیـنـان صـد در صـد داغـون مـیـکـنـه! بـایـد یـه درصـد احتـمـال داد کـه مـمـکـن یـه روزی تـمـوم شـه! خـیـلی از هـمـونـارو دیـدم کـه اومـدن و نـوشـتـن " تـمـوم شـد! ایـن وب دیـگه آپ نـمـیـشـه! "
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه دخـتـره و پسـره هـر روز بـاهـمـن بـعد مـیـگن " چقـد دوری سـخـتـه! " نـمـیـدونـم شـایـدم زیـادی بـهـم عادت کـردن!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه قـالبـشـون تـیـره بـود و کـلی مـتـن بـا انـرژی مـنـفـی کـپی کـرده بـود! مـن هـمـچیـن وبـی رو نـدیـده مـیـبـنـدم! یـادمـه خـیـلی قـبـل تـر یـه وب داشـتـیـم کـه امـیـرهـم مـیـومـد و فـقـط مـتـن کـپی مـیـکـردیـم! قـالبـش تـقـریـبـا تـیـره بـود! یـه روزی مـامـان فـسـقـلی (زهـرای مـحمـد جواد) اومـد و بـهـم گفـت " یـه عاشـق هـیـچوقـت هـیـچیـش تـیـره و دلگیـر نـیـسـت" : از اون روز بـه بـعد قـالبـام هـیـچوقـت تـیـره نـشـد!
چه حرف قـشـنـگی زدی زهــرا =)
چقـد وب زیـاده !!

+ چقـد آدم حسـود دورم ُ گرفـتـه :|

[ 15 فروردین 95 ] [ 18:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
14 / فروردیــن / 95
مـتــنـفـرم از روزایـی کـه بـا درد بـیـدار مـیـشم! مـثل 4 صبـح امـروز!
حـس خیـلی مـسـخره ایِ کـه روز 14 فـروردیـن، روز اول مـدرسـه تــو سـال جـدیـد بـخاطر دل و کـمـردرد
، نـرم مـدرسـه!
وقتــی کـسـیـو دارم کـه حـتــی کـله سـحـر هـم در دسـتــرسـمـه و مـیـدونـه فـقط بـااون اروم مـیـشم و نـگرانـم مـیـشه
! کلیکــ (سـاعـتو ببـین!)
مـمـنـونـم از بـابـام کـه بـیـدار مـیـشه و بـرام صبـونـه مـیـاره و عسـل و زنـجـبـیـل و آبـجـوش بـرام مـیـاره و قرص مـیـده بـهـم و تــا 8 مـاسـاژم مـیـده تــا خوابـم بـرد
!
خدایــا بـخاطر داشتــن مـردای خوب زنـدگیـم خیـلی خیـلی ازت مـمـنـونـم :) شدیـدا شکـرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـاقـا مـا سیـزده بـدر نرفتیـم بیـرون
، دلیـل نمیشـه مـن نـرم سـرکـوچـه و سبـزه هـای زیـر ایـن میـله کـه نمیـدونـم چـی هسـت رو گـره نـزنـم! کلیکــ


بـریـم ادامـه 

ادامه مطلب

[ 14 فروردین 95 ] [ 19:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / فروردیــن / 95
هرکس به تماشایی، رفته ست به صحرایی

ما را که تو منظوری، خاطر نرود جایی!

سعدی

سـلـام :)
مـیـگـن سـیـزده بـدر مـبـارک؟ سـیـزده بـدر در بـه در
؟ سـیـزده بـدر فـرخـنـده بـاد؟ سـیـزده بـدر گـرامـی بـاد؟ چی مـیـگـن؟ شـایـدم هـمـچنـان مـیـگـن سـال نـو مـبـارک!
بـه هـر حال، هـمـون که هـمـه مـیـگـن
، مـبـارک!
کجا رفـتیـن
؟
ایـنـجا بـرف مـیـاد
، نـشـسـتیـم تو خـونـه سـر پـروژه!
واااای فـردا مـدرسـه
:(


+
خـوشحـالـی یعـنـی 18 روز دیـگـه تـولـدت بـاشه :))

[ 13 فروردین 95 ] [ 12:50 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / فروردیــن / 95
41 ماهــگـیمون مبـارک :♥

+ دوستان خاموش؟ ایمیل بدید رمز بدم

[ 12 فروردین 95 ] [ 18:54 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای زینب :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 12 فروردین 95 ] [ 18:41 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / فروردیــن / 95
دیشب این موقع سر سفره...
هیچکسی نمیفهمه من چی میگم
...

[ 11 فروردین 95 ] [ 21:31 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / فروردیــن / 95


# مـامـانـای مـهـربـون روزتـون مـبـارک #
بـریم ادامـه!

ادامه مطلب

[ 11 فروردین 95 ] [ 19:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / فروردیــن / 95
ممنونــم از سپیــده ی عزیـزم :)
ببخشـد تـو زحمـت انـداختـمت

+ اپ پـایــیــنـی طولـانـیِ!
حالـا نـداری بـخـونـی رمـز نـگـیــر
!

++
سـالـی کـه خیـلـی نکـوسـت از عیـد دیـدنی اش پـیـداسـت :♥

[ 11 فروردین 95 ] [ 16:18 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
صفحات وب