تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی
پست تنبل :)

[ 9 اسفند 94 ] [ 02:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / تـیــر / 95
سـلـام
پـسـت پـایـیـن سـاخـتـن قـالـبـه
هـنـوز کـامـل نـشـده!
هـم کـلـاس دارم هـم خـسـتـه شـدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـروز خـوابـم مـیـومـد امـوزش و پـرورش هـم نـرفـتـمـ!
اخـه دیـروز دوبـاره جـا بـه جـا شـدیـم!
مـنـو بـردن پـیـش یـه مـرد ِ! اه انـقـد هـیـز ِ!
هـمـشـم سـرش تـو گـوشـیـه، حـرف مـیـزنـه نـیـشـش تـا نـیـم مـتـر اون ور تـر از بـنـاگـوش بـازه!
اگـه قـبـول کـنـن پـس فـرد مـیـرم جـامـو عـوض کـنـم!
هـرچـنـد دیـروز گـفـتـم قـبـول نـکـردن!

[ 6 تیر 95 ] [ 15:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : آموزش قالب!
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 6 تیر 95 ] [ 14:07 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / تـیــر / 95

سـلـام
طـاعـاتـتـون قـبـول

بـچـه هـا مـعـذرت مـیـخـوام
قـول دادم قـالـب سـاخـتـن یـاد بـدم!
نـمـیـخـاسـتـم بـزنـم زیـر قـولـم!
ولـی بـه خـواهـر امـیـر پـی ام مـیـدادم و انـقـد حـرف زدیـم کـه دیـگـه وقـت نـکـردم پـسـت بـزارم!

الـتـمـاس دعـآ

[ 5 تیر 95 ] [ 01:14 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / تـیــر / 95

قـالـبـم خـیـلـی دوووس
مـمـنـونـم سـپـیـده بـابـت تـکـسـتـش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـروز داداشـم و بـابـام یـکـم بـحـثـشـون شـد!
بـابـام رفـت تـلـویـزیـون بـبـیـنـه
! رفـتـم پـیـشـش یـکـم نـشـسـتـم کـه بـعـد سـر حـرف ُ بـاز کـنـم و مـثـلـا ارومـش کـنـم!
5
دیـقـه کـه نـشـسـتـم خـوابـم بـرد
! خـخـخ
بـیـدار شـدم دیـدم بـابـام و داداشـم دارن شـیـر اب ُ درسـت مـیـکـنـن
!
بـبـیـن
! چـه وسـاطـتـی مـیـکـنـم مـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـاطـمـه چـرا صـبـح اشـغـال کـردی
؟
خـب نـمـیـتـونـسـتـم جـواب بـدم
!
مـگـه خـونـه نـبـودی
؟
نـه
عـه امـروز کـه پـنـجـشـنـبـه بـود
!
خـخـخ اره نـمـیـدونـسـتـم
! واااای امـیـر سـحـر و مـائـده هـم اومـدن!!
یـعـنـی هـیـچـکـدومـتـون نـمـیـدونـسـتـیـن تـعـطـیـلـه
؟ رفـتـیـن مـونـدیـن؟
نـه
!! آره دیـگـه مـونـدیـم! خـخـخـخ

واسـه کـارآمـوزی پـنـجـشـنـبـه تـعـطـیـلـه
! ولـی مـن امـروز سـاعـت 7 پـاشـدم رفـتـم!
بـه ایـن امـیـد پـاشـدم کـه فـردا پـنـجـشـنـبـس تـا لـنـگ ظـهـر مـیـخـوابـم
!

+ چـقـد خـوبـه بـرنـامـه ریـزی واسـه آیـنـده نـه چـنـدان دور...

[ 4 تیر 95 ] [ 01:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / تـیــر / 95
چـقـد ادمـا مـتـفـاوتـن!
بـعـضـیـا چـقـد زیـادی خـوبـن!
بـودنـشـون یـعـنـی عـشـق و ارامـش...
سـمـانـه؟ سـپـیـده؟ مـحـی؟ عـاشـقـتـونـم!


+ راستی بچه ها! نگفتین فردا بهتون یاد بدم؟!؟!

[ 3 تیر 95 ] [ 23:59 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / تـیــر / 95

[ 3 تیر 95 ] [ 14:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
2 / تـیــر / 95
سـلـام
چـطـوریـن؟!
بـالـاخـره داداشـمـم کـارنـامـه گـرفـت! شـد 18.62
وااای بـاورم نـمـیـشـه بـرای اولـیـن بـار 3 صـدم ازش بـیـشـتـر شـدم!
هـمـیـشـه یـه نـمـره کـمـتـر بـودم
! خـخـخـخ
انـقـد ذوق دارم
!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از وقـتـی کـه یـادمـه مـیـگـفـتـن دخـتـر و پـسـر کـه بـاهـم ارتـبـاط داشـتـه بـاشـن هـمـه جـا پـخـش مـیـشـه، کـه دخـتـر ِ فـلـانـی بـا پـسـر در ارتـبـاطـه
! خـخـخـخ
بـرعـکـس شـده
!!! خـبـرش حـتـی تـا زنـجـان رفـتـه!!   کـلـیـک 
خـب مـن خـودمـم نـمـیـدونـم کـی گـفـتـه! خـوابـش بـرد دیـگـه جـواب نـداد! خـخـخ
 بــعـلـه
! هـمـیـن الـان پـرسـیـدم!  کـلـیـک
مـردم خـنـگ شـدن رفـت
!!

ادامــه

ادامه مطلب

[ 2 تیر 95 ] [ 14:25 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
1 / تـیــر / 95
این پست پرید و من یادم نمیاد چی بود! خخخخ

فقط یادمه اخرش گفتم موافقید جمعه ساختن قالب ُ بهتون یاد بدم؟؟
دقیقا همون کارایی که خودم انجام میدم!

[ 1 تیر 95 ] [ 23:44 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
31 / خرداد / 95


ادامـه طـولـانـیـه!
حـال نـداری نـخـون
!   شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

+ دقـیـق یـه مـاه دیـگـه تـولـدشـه!! 
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

ادامه مطلب

[ 31 خرداد 95 ] [ 16:57 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30 / خرداد / 95
سـلـام
صـبـح مـامـانـم هـی جـیـغ مـیـزد مـن دارم مـیـرم تـجـدیـدارو بـیـارم! مـن رفــتـمـا
! مـن دارم مـیـرمـا !
خـلـاصـه انـقد گـفــت تـا از اسـتـرس بـیـدار شـدم
!
یـعـنـی تـا بـرگـرده 1000 دفــعـه مـردم و زنـده شـدم
!!
صـد دفــعـه زنـگ زد خـونـه جـواب نـدادم
!
اخـه عـادتـشـه هـرسـال
! قبـول بـشـمـم مـیـگـه 5 تـا اوردی! خـخـخـخ
دیـگـه زنـگ زد بـه گـوشـیـم گـفــت 3 تـا اوردی
! گـفــتـم مـامـان دروغ نـگـو!
نـیـم سـاعـت بـعـدش اومـد خـونـه
!
ایـنـم کـارنـامـم
! کـارنـامـه نـهـایـی     کـارنـامـه غیـر نـهـایـی   خـخـخـخ
مـیـگـم الـان مـعـدل کـدومـه
؟! قبـولـی یـا مـعـدل سـال؟!
خـخـخ ریـاضی بـالـاخـره افــتـادم
! 7.5 !!

چالش!! هر کی کارنامه گرفته باید عکس بزاره! اونایی که تو لینکمن دعوتن! همه بزارینااا!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واسـه داداشـم کـادو نـگـرفــتـم
!
چون خـیـلـی شـکـمـو تـشـریـف داره بـراش کـیـک پـخـتـم
! کــلـیـک

[ 30 خرداد 95 ] [ 12:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / خرداد / 95
چقد خوبه که خیلی راحت از روی منطق تصمیم میگیریم! بدون دعوا! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
الان قدر اون قانونایی رو میدونم که یه ماه اول رابطمون میذاشتی! چقد مسخرت میکردم و تو نظرم یه پسر مسخره و عصاقورت داده بودی!!! 
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
اما حالا میبینم که اگه خیلیا دیگه از این قانونا داشتن هیچوقت جدا نمیشدن!!
بعضی وقتا عقل این عصاقورت داده ها بیشتر از بچه باحالا میرسه!!
دیروز "ع" با تمام غرور کاذبی که داره بهم گفت این کارات قانونه؟؟ هه! دو دیقه بعد با صدای ارومتر میگه چه قانونای مفیدی!

و حالا قانون جدیدی که اضافه شده!
" لج بازی " ممنوع!
مگه میشه؟! خخخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیروز تولد داداشم بود!
هی تند تند ویس میفرستادم تبریک میگفتم!
217 تا ویس فرستادم!
انقد تبریک گفتم تا یه پی ام داد بجا اینکه حنجرتو پاره کنی برو کادو بخر! بعدشم بلاکم کرد! 
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
ولی از سرکار که برگشت روز از نو و روزی از نو!!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
بازم شروع کردم جیغ جیغ کردن!


+ وااای فردا کارنامه میدن!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دعا کنین ریاضیم تجدید نباشه!
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
نتم در خطره

[ 29 خرداد 95 ] [ 17:16 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / خرداد / 95
سـلـام :)
شـده بـخـوای آپ کـنـی هـیـچـی نـداشـتـه بـاشـی؟!
دقیـقا هـمــیـنـم! خـخـخـخ

خـب واسـه لـبـای اون جـوجـه هـا نـوک چـاقو رو یـکـم رنـگ خـوراکـی زدم!! مــاژیـک هـم نـیـسـت!

اون چـیـزای رو شـلـه زرد هـم، پـودرکـاکـائو و دارچـیـن و بـا یـکـم گـلـاب قاطی کـردم بـعد گـوشـه پـلـاسـیـتـک ُ یـه کـوچـولـو بـریـدم و کـشـیـدم!!! بـعد بـا گـردو و کـنـجـد و دارچـیـن پـر کـردم! 

[ 28 خرداد 95 ] [ 17:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / خرداد / 95
سـلـام :)
خـب هـرکـسـی یــه ظـرفـیــتـی داره!
بـسـه دیــگـه انـقـد مـسـخـره کـردیــن ژلـه هـای بـخـت بـرگـشـتـمـو!

ایــن افـطـار نـمـیــدونـم چـنـد شـب پـیــشـمـون! کــلـیــک
در حـیــن دیــدن مـاه عـسـل از ایــنـا درسـت مـیــکـنـیــم! امـا خـب مـعـلـولـن! فـکـر کـنـم احـسـان سـال دیــگـه دعـوتـشـون کـنـه! کــلـیــک
نـمـوجـان شـلـه زرد هـم پـخـتـم! کــلـیــک
الـکـی مـثـلـا خـواسـتـم عـکـاسـی کـنـم!! 

[ 26 خرداد 95 ] [ 16:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / خرداد / 95
امـشـب بـعـد از سـه سـال حـدیــثـه رو دیــدم!
دوسـت صـمـیــمـی اول دبـیــرسـتـانـم بـود!
یــکـی از اخـلـاقـای بـدم ایــنـه کـه وقـتـی از دوسـتـام جـدا مـیــشـم طـوری فـرامـوشـشـون مـیــکـنـم کـه انـگـار اصـلـا نـبـودن!!!
حـتـی نـشـنـاخـتـمـش!! خـودش اومـد بـهـم سـلـام کـرد!
ایــن عـکـس ُ فـرسـتـاد کـلـلـلـلـی خـاطـره زنـده شـد!!
روی عکس کلیک کنین!!

اولـیــه تـو اون کـاغد شـطـرنـجـی، یــه پـسـره بـود کـه هـرروز از جـلـو مـدرسـه تـا خـونـمـون بـاهـام مـیــومـد!! بـعـد شـیــش مـاه شـمـاره دوسـتـمـو پـیــدا کـرد، یــعـنـی نـمـیــدونـم کـی بـهـش گـفـت ایــن شـمـاره مـنـه!! اون بـدبـخـت هـم زنـگ زد بـه دوسـتـم! از شـانـسـش مـامـان دوسـتـم جـواب داد!! مـامـانـش دوروز بـاهـاش حـرف زد بـجـای مـن! خـلـاصـه مـامـانـش اومـد بـه مـامـانـم گـفـت! مـنـم از هـمـه چی بـی خـبـر بـودم! تـا بـعـدش پـسـره بـا دوسـتـم لـج شـد! اخـرشـم نـفـهـمـیــدم چی شـد!!!

کـچل در پـیــری هـم کـه امـیــر مـیــبـاشـد!! ابـروهـاش از اهـمـون اول مـشـهـور بـود!!

اون وسـطـی ِ بـازم هـمـون پـسـرس! ولـی اون شـطـرنـجـی ِ خـیــیــیــلـیــیــی بـیــشـتـر شـبـیــهـش بـود!

اخـریــه هـم سـپـهـر بـود! یــه پـسـره کـه حـدیــثـه شـدیــد دوسـش داشـت و پـسـره نـمـیــخـواسـتـش! حـدیــثـه هـنـوزم دوسـش داره!!!

چقـد شـفـت بـودیــم!
خـخـخـخ 
حـالـا اون خـانـومـی شـده واسـه خـودش و مـن هـمـچنـان شـفـت!! 

[ 26 خرداد 95 ] [ 00:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / خرداد / 95
سـلـامـ
امــروز کـلـاس داشـتـیــم! طـراحـی سـایــت!
مــن یــه عــادت بـدی کـه دارم وقـتـی مــیــرم حـمــوم و بـرمــیــگـردم عــیــن بـچـه هـا شـهـیــد مــیــشـم!!
امــروز قـبـل کـلـاس رفـتـم حـمــوم! هـمــش خـواب بـودم
اب رفـتـه بـود تـو گـوشـم! هـیــچـی نــمــیــشـنــیــدم! عــیــن بـچـه کـوچـولـوهـا! خـخـخـخ
یــکـی بـایــد مــواظبـم بـاشـه!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اون شـب خـونــه مــریــم ایــنــا سـوتـی دادم!!
مــریــم بـا یــکـی دوسـتـه، یــه سـال از مــا بـزرگـتـره!
یــعــنــی بـاهـم کـنــکـور مــیــدیــم! ریــاضی مــیــخـونــه! مــثل ایــنــکـه مــیــخـواد IT بـزنــه کـه بـا مــریــم بـاهـم بـاشـن!
مــریــم داشـت پـیــش مــامــانــش یــواش بـرام تـعــریــف مــیــکـرد مــنــم یــهـو بـلـنــد گـفـتـم اخـی بـیــچـاره بـخـاطـر تـو بـایــد بـسـوزه و بـسـازه و بـاهـات بـیــاد!!
یــعــنــی مــریــم خـفـه شـد!
بـا نــیــشـگـون گـرفـت بـلـنــدم کـرد بـرد تـو اتـاقـش انــقـد زدیــم هـمــو! خـخـخـخ
نــیــم سـاعــت فـکـر کـردیــم کـه چـجـوری جـمــعــش کـنــیــم!
رفـتـیــم بـه مــامــانــم گـفـتـم مــریــم مــیــخـواد IT بـخـونــه! مــریــم هـم گـفـت اره خـالـه ایــنــم بـایــد بـاهـام بـیــاد!
گـفـتـم اره مــنــه بـیــچـاره بـایــد بـاهـات بـیــام و تـحـمــلـت کـنــم!
گـفـت هـمــون کـه خـودت گـفـتـی! بـسـوزی و بـسـازی!
خـخـخـخ یــعــنــی هـلـاک جـمــع کـردمــونــم!

الـبـتـه مــامــانــش فـهـمــیــد!
ایــنــا هـر شـب تـاسـحـر بـیــدارن، اخـر شـب بـه مــامــانــش گـفـت حـوصـلـم سـر رفـت! هـیــشـکـی هـم آنــلـایــن نــیــسـت!
مــامــانــش گـفـتـه اون چـرا بـیــدار نــیــسـت؟ بـسـوزه و بـسـازه دیــگـه!

رسـمــا ابـروشـو بـردم! 

+ داره یــه خـبـرایــی مــیــشـهــ...

[ 24 خرداد 95 ] [ 01:29 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / خرداد / 95
سلام :)
خوبین؟
نماز روزه هاتون قبول

وااای بچه ها خورد کن ُ اوردن!  خخخ
یعنی یه راست اومد جلو در خونه! مثل اینکه خیلیم بد ادرس ندادم!
یعنی به محض اینکه اومد، پشیمون شدیم!!!
گفت منزل اقای رستمی؟!
گفتم نه اقا ما رستمی نیستیم!
گفت خونشون کجاس؟!
گفتم این کوچه اصلا رستمی نداره!
اون بیچاره هم رفت!!!

بابام گفت کی بود؟! گفتم خورد کن اورد!
حالا نمیدونست سفارش دادیم!!!! براش گفتم قضیشو!!
گفت حالا چرا گفتی بره؟!
گفتم ول کن! پشیمون شدیم!
گفت زشته! نکن این کارارو!!!

به مامانم گفت بریم اداره پست شاید اونجا باشه! خخخخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و اینگونه میشود که من از چیزای خوب خوب حتی الکی هم محروم میشم!
  کلیک    کلیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینم ژله! خخخ قرار بود مثل این باشه! ببین چقد شبیه شه! اصلا خودشه!   این ژله من    اینم اون ژله ای که قرار بود باشه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امشب افطاری خونه مریم اینا دعوتیم! بازم حوصلم سر میره! این دفعه بیشتر! اخه تو خونه ایم و فضا گرفته!!!

[ 21 خرداد 95 ] [ 14:42 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / خرداد / 95
انگار این قضیه قطع کردن نتم داره جدی میشه!
نمیدونم کی قطع میکنه!

[ 19 خرداد 95 ] [ 13:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / خرداد / 95
سلام
اقا من باز ژله درست کردم!
فاطیما بهم یاد داد!! فاطیما خالی! با کس دیگه اشتباه نگیرین
اما مثل اینکه من خیلی کـُدن تر از این حرفام!
بازم خراب شد!
هنوز کامل نگرفته! حالا میزارم عکسشو!
یعنی من فقط دارم الکی مصرف انرژی میکنم!!
حیف برقی که باهاش یخچال روشنه و ژله توشه! حیف!
دیگه همه فهمیدن من هیچوقت یاد نمگیریم ژله درست کنم! خخخ
دیگه همه قطع امید کردن!!

تازه میخوام بامیه هم درست کنم!!
یه بار 10 سالم بود تو به خانه برمیگردیم دیدم خانومه درست کرده!
یعنی به جرعت میتونم بگم نصف اون چیزایی که ریخت توش هم نداشتیم!
فقط ارد داشتیم! تازه همونم نمیدونم چقد بود!
یه بشقاب بزرگ ریختم!!
دیگه نمیدونم توش چیا قاطی کردم!!
انقد بدمزه شد! اصلا یه چی میگم یه چی میشنوین!
مزه همه چی میداد الـَا بامیه!

حالا نه میتونستم بگم خراب شد، نه میتونستم بخورم!!
یه ذره خوردم به زور! مجبور شدم الکی تعریف کنم!
مامانم که اصلا نخورد!!
بابام طفلی فکر کرد واقعا دارم تعریف میکنم، با یه وضعی خورد همشو!
دیشب بهش گفتم میخوام بامیه درست کنم برگشته میگه نه جان من! این دفعه که میکشی مارو!

[ 19 خرداد 95 ] [ 13:18 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
17 / خرداد / 95
تاحالا شده یه کاری بکنین بعد به غلط کردن بیوفتین؟!
من دقیقا به غلط کردن افتادم!
امروز همش 10 دیقه بیکار بودما
سیستم ُ داغون کردم!
هر چی عکس و اهنگ و فیلم تو لپ تـاپ داشتم باهم قاطی کردم که مثلا جدا کنم و دسته بندی شن!
حالا شده 5,169 تاااا فایل که همش باهم قاطین 

[ 17 خرداد 95 ] [ 15:35 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / خرداد / 95
 بـبـیـنـش!
اوهـوم دیـدم
!
چـیـه؟
خـوردکـن
!
مـنـم مـیـبـیـنـم
! کـور کـه نـیـسـتـم! بـگـیـریـم؟
نـه بـابـا مـیـخـوایـیـم چـیـکـار
؟!
مـحمـد
؟ یـه اس بـده؟

هـیـچـی اقـا
! بـعد نـیـم سـاعت زنـگ زدن!

تـنـهـا بـودم خـونـه
!
خـانـومـه زنـگ زد
!
مـنـم سـفـارش دادم
! خـخـخ   خـورد کـن پلیـن!
چـقـد ادرس دادن سـخـت بـود
!
پرسـیـد سـمـت چـپ کـوچـه یـا راسـت
!
یـه لحظه هـنـگ کـردم
! 
بـهـش مـیـگـم از ایـن سـر کـوچـه بـیـای مـیـشـه سـمـت راسـت
، از اونـور مـیـشـه سـمـت چـپ!!
غـش کـرد از خـنـده
! خـو مـگـه دروغ مـیـگـم؟!
گـفـت درب چـنـدم
؟
گـفـتـم سـوم
؟
گـفـت از کـدوم طرف کـوچـه
؟؟ خـخـخـخ
گـفـتـم از هـر دوطرف
! خـخـخ قـریـنـه ایـم!
گـفـت در چـه رنـگـی
؟
گـفـتـم سـفـیـد
!
گـفـت دور و بـرتـون کـه در سـفـیـد نـیـسـت
؟
گـفـت چـرا از هـر دوطرف هـمـسـایـه هـامـون درشـون سـفـیـده
!! خـخـخ

ادرس ُ حال کـنـیـن فـقـط
!
بـبـیـنـیـم پیـدا مـیـکـنـن اصلا
!  

[ 16 خرداد 95 ] [ 23:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / خرداد / 95
چـقـد زیـادی دارم خـودمـو کـنـتـرل مـیـکـنـم کـه لـیـنـک تـکـونـی نـکـنـم!

[ 15 خرداد 95 ] [ 15:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / خرداد / 95
سـلـام :)
ای ام درایـور!
بـیـایـیـن ادامـه

ادامه مطلب

[ 15 خرداد 95 ] [ 15:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / خرداد / 95
سـلـام
نـمـیـدونـیـن از صـبـح تاحـالـا واسـه ویـنـدوز چه حـس غـروری دارم! خـخـخـخ
انـقـد واسـه خـودم کـلـاس مـیـزارم! هههههه
در جـریـانـیـن کـه 12ام مـاهـگـردمـون بـود!! هـمـیـن انـقـد کـه بـدونـیـن بـسـه! کـلـیـک
+ اقـا چـرا خـواهـر امـیـر last seen recently شـد!!!
خـو یـعـنـی چـی؟! حـالـا بـآیـد بـرم دوتـا خـواهـر دیـگـه و زنـداداشـشـو چـک کـنـم! :|

+ راستی بچه ها من رمز هیشکی ُ ندارم! خودتون بیایین رمز بدین!!
فقط رمز زینب ُ یادمه

[ 13 خرداد 95 ] [ 20:41 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
:)
salam!

windows nasb kardam!

mikhastam comenta ro jabav bedam ama felan farsi nadaram!

age tunestam nasb konam miyam

:)


enghad baclase  

[ 12 خرداد 95 ] [ 21:54 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
ما رفتیم ویندوز 10 نصب کنیم!
اگه نیومدم بدونین ترکید! ههههه
8 ماه پیش امیر برام ویندوز گرفت و کلی هولش کردم زود بیار!
ببین کی دارم نصب میکنم فقط! خخخ

+ اهان راستی فاطمه!
من نمیدونم هانگوت چیه!
ولی هر سیستمی که به اینترنت وصله!
حالا چه گوشی چه کامپیوتر چه لپ تاپ!
هرچی ِ، هر چی ِ، هرچی که توش هست تو نت هم هست!

حتی اگر اپلود نشده باشه!
مثلا لپ تاپ ها و گوشایی که دوربین جلو دارن از دوربینشون راحت میبینن!!!
من خودم روش چسب زدم! چه ربطی داشت!؟خخخ
کلا بگم! عکست رفته تو نت!
ربطی به جیمیل و شماره هم نداره
ولی نگران نباش!
خیلی زود پاک میشه! از بس که عکسا زیاده
مثلا اگه ای دی اینستاتو سرچ کنی معمولا میاره عکس یا فیلم پستاتو!
ولی میرن زود!
فکرتو درگیرش نکن

[ 12 خرداد 95 ] [ 20:24 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
43 مــاهــگـیـمـــون مبــــارک ♥_♥

[ 12 خرداد 95 ] [ 00:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
باور کنین حس تایید کامنت نیست!
+ امروز بابام میگفت شنبه اینترنت ُ قطع میکنم! نمیدونم شاید قطع کرد!

[ 12 خرداد 95 ] [ 00:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
سـلـام
مـیـگـم تـابـسـتـون شـده مـنـم هـی پـسـت مـیـزارم! خـخـخـخ
اصـلـا نـمـیـزارم یـه ذره دلـتـون تـنـگ شـه
! چـه خـودمـو تـحـویـل مـیـگـیـرم!
امـروز خـلـاقـیـت گـل کـرد، اونـم چـه گـلـی
!
رفـتـم ایـنـو درسـت کـردم
! کـلـیــک
دیـدم خـیـلـی سـاده شـد
! خـواسـتـم روش نـقـاشـی بـکـشـم ایـنـو کـشـیـدم! کـلـیــک
قـرار بـود ایـن بـاشـه هـا ولـی نـشـد دیـگـه
! کـلـیــک
بـعـد دیـدم زشـت شـد کـنـدمـش
! دیـدم قـابـش بـدبـخـت ایـنـجوری شـد! کـلـیــک
قـابـش پـلـاسـتـیـکـی بـود مـنـم چـسـب زدم روش خـراب شـد
! :|
بـعـد کـلـا عـوضـش کـردم
! کـلـیــک
دلـم مـیـخـواد ایـنـو بـکـشـم
! کـلـیــک
انـگـار اسـون تـره
! اگـه یـه ذره اسـتـعـداد داشـتـمـا مـیـتـرکـونـدم!
فـعـلـا کـه زدم گـارد ُ تـرکـونـدم
! خـخـخـخ
مـتـاسـفـم
!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـن خـان داداش مـا بـرداشـتـه
3 تـا جـوجـه بـلـبـل اورده!
اخ دیـوونـمـون کـردن
!
هـی ایـن جـیـغ مـیـزنـه هـی اون جـیـغ مـیـزنـه هـی اون یـکـی جـیـغ مـیـزنـه
!!
امـشـب یـکـیـشـون مـُرد
! :(
بـرده گـذاشـتـه پـیـش قـنـاری
!
جـکـول طفـلـی سـردرد گـرفـت از دسـت ایـنـا
! کــلــیـــک
یـهـو 4 تـایـی بـاهـم جـیـغ مـیـزنـن
!
اخ اگـه امـیـر بـدونـه قـنـاریـشـو ایـنـجـوری نـگـه مـیـداریـم
! دار مـیـزنـه! خـخـخ
الـبـتـه مـن هـی مـیـگـم ایـنـا گـنـجـشـکـن مـحـمـد مـیـگـه بـرو بـابـا تـو حـالـیـت نـمـیـشـه :|
اونـی کـه رو دسـتـم عـیـن مـعـتـادا افـتـاده، مـُرد!

[ 12 خرداد 95 ] [ 00:08 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / خرداد / 95
ایـنـم از قـالـب جــدیـد :))
مـرسـی سـمـانـه بـابـت شـعـرش :*
ایـشـالـلـه جــبـران کـنـم بـرات ^_^

[ 10 خرداد 95 ] [ 17:45 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / خرداد / 95
حـس خـوب یـعـنـی ایـن!!
بـعـد دومـاه فـهـمـیـد اون روز که مـیـرفـتـیـم خـونـشـون تـو مـاشـیـن صـدا ضـبـط کردم
! کـلیـک
بـا خـودم گـفـتـم حـالـا نـمـیـفـهـمـه
! تـا شـب طـول مـیـکشـه تـا بـفـهـمـه!
سریـع فـهـمـیـد
! ایـش!
حـالـا اگـه مـن بـودم تـا یـه مـاه دیـگـه نـمـیـفـهـمـیـدم
!

+ اون مـتـن رو عـکس ُ مـن نـمـیـگـم تـو اون اهـنـگـایـی بـود که گـذاشـتـه بـود! خـخـخ
مـنـم حـس فـتـوگـرافـیـم گـل کرد نـوشـتـم روش
!

سپـیـده؟
فـقـط شـمـا خـنـگ نـیـستـیـن!
+
پیـش بـه سوی قـالـب جدیـد!!

[ 10 خرداد 95 ] [ 14:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب