تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی
پست تنبل :)

[ 9 اسفند 94 ] [ 02:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / مـــرداد / 96
فردا امیر زنگ میزنه به مامانم، خودش با خانوادم حرف بزنه
الهی العفو 

[ 23 مرداد 96 ] [ 21:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 22 / مـــرداد / 96 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 22 مرداد 96 ] [ 12:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / مـــرداد / 96
دیروز رفتم گوشم سوراخ کردم!
درد نداشت ولی از مراقبت بدم میاد!
هی دم به دیقه باید الکل بزنم!
خو حوصلم نمیگیرههه!

[ 5 مرداد 96 ] [ 01:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / مـــرداد / 96
تـقـریـبـا سـاعـت 2 بـود!
تـلـفـن زنـگ خـورد!
مـامـانـم جـواب داد
خـیـیـیـلـی سـرد و خـشـک و بـی حـال حـرف زد 
خـواهـر امـیـر بـود!
نـمـیـدونـم چـرا ایـنـطــوری حـرف زد!
یـه چـیـزی خـواهـرش گـفـت کـه مـن مـتـوجـه نـشـدم، مـامـانـمـم گـفـت نـمـیـدونـم! الـان کـه بـابـاش نـیـسـت! بـایـد بـابـاش بـیـاد بـاهـاش صـحـبـت کـنـم! شـمـا غـروب زنـگ بـزنـیـن!

ولـی بـابـام خـونـه بـود!

انـگـار مـتـوجـه شـدن!
بـهـم پـی ام داد! گـفـت مـامـانـت نـذاشـت حـرفـامـو بـزنـم! سـریـع قـطــع کـرد! مـا مـیـخـوایـیـم هـفـتـه بـعـد بـیـایـیـم!

مـنـم حـرف مـامـانـم تـکـرار کـردم و بـعـد سـلـام عـلـیـک گـفـتـم، مـامـانـم گـفـت غـروب زنـگ بـزنـیـد!

ولـی نـزدن!

مـیـزنـن ولـی نـمـیـدونـم کـی

امـیـر مـیـگـفـت مـیـخـواسـت واسـه آلـبـالـو تـشـکـر کـنـه ولـی مـامـانـم قـطــع کـرد!

احـتـمـالـا فـردا! الـبـتـه حـدس مـیـزنـم! 

[ 4 مرداد 96 ] [ 21:23 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / مـــرداد / 96
دیــشـب بـا دخــتـردایــیــم هـمـاهـنـــگ کـردم کـه بـا امـیــر بـرن لـبـاسـشـو عـوض کـنـــن
اونـــم بـا فـروشـنـــده هـمـاهـنـــگ کـرد
مـنـــم زوریــیــی بـه امـیــر گـفـتـم بـرو
مـیــگـفـت دخــتـردایــیــت تـو زحـمـت نـــنـــداز!

یــه گـروه سـه تـایــی زدم!
تـا مـن تـو گـروه پـیــام مـیــدادم یــا تـایــپـیــنـــگ مـیــشـدم، امـیــر اسـتـیــکـر قـلـب قـرمـز یــا اون چـشـم قـلـب قـلـبـیــه رو مـیــفـرسـتـاد 

شـمـارهـاشـون بـهـم دیــگـه دادم کـه فـردا هـمـو راحـت تـر پـیــدا کـنـــن

تـو راه بـاهـم حـرف مـیــزدن
هـمـیــن دخــتـردایــیــم بـاعـث اشـنـــایــیــمـون شـد
هـم سـن امـیــر ِ !
اون مـوقـع هـردوشـون کـنـــکـوری بـودن
امـیــر از فـاطـمـه پـرسـیــد هـنـــوزم درس مـیــخــونـــی؟!
فـاطـمـه هـم گـفـت اره
امـیــر گـفـت یــادمـه حـتـی تـو کـوچـه هـم درس مـیــخــونـــدی
دخــتـردایــیــم خــیــلـی درسـخــونـــه! خــیــیــیــلـی! هـمـون سـال عـلـوم سـیــاسـی ِ شـهـیــد بـهـشـتـی قـبـول شـد و امـیــر
مـعـمـاری ِ آزاد!

فـاطـمـه بـهـش گـفـت حـالـا کـه عـمـم قـبـول نـــمـیــکـنـــه! بـیــخــیــال ِ مـن شـه!
امـیــر هـم گـفـتـه نــــــه پـنـــج سـال صـبـرکـردم! بـازم صـبـر مـیــکـنـــم! بـالـاخــره راضـی مـیــشـن!
یــعـنـــی کـیــف کـردمـااااا
 

بـعـدددد دیــگـه یــادم نـــمـیــاد چـیــا گـفـتـن
اخــه هـر دوشـون نـــصـفـه نـــیــمـه تـعـریــف کـردن

ایــنـــم لـبـاسـی کـه انـــتـخــاب کـرد!  کــلــیـــکـــ

راسـتـی! بـه پـسـت پـایــیــنـــی عـکـسـا اضـافـه شـد!

[ 3 مرداد 96 ] [ 22:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
31 / تـیـــر / 96

ادامه مطلب

[ 31 تیر 96 ] [ 23:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیـــر / 96
خواهرش پی ام میده و میگه " بابت البالوها خیلی خیلی زحمت کشیدین از طرف ما از مامان هم تشکر کن "

چقد خوبه این روزاااا ♥

لاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم

[ 26 تیر 96 ] [ 23:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیـــر / 96
برنج پختم! شفتـــه! شفتـــه ها!
اصلا داغون
دایی میگه : به فاطمه کاری نداشته باشین! الان مدهوش ِ ! فقط حضور فیزیکی داره! روحش جاها دیگس

[ 26 تیر 96 ] [ 22:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 26 / تـیـــر / 96 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 26 تیر 96 ] [ 20:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / تـیـــر / 96
ساعت هاست نشستم و دارم ویسی که از روز خواستگاری ضبط کردم ُ گوش میکنم!
چه چیزای عجیبی میشنوم!
خیلیاشو اصلا نمیدونستم


بابام خیلی کم حرف و ساکته!
امیر هم همینطور!
داییم میگه " یه دفعه دیگه بیایید که بزرگترامون همه باشن! "
بعد شوهر ِ خواهر ِ امیر میگه " مهم پدر و مادر عروس خانومن که هستن! "
داییم میگه " نه اخه باباش حرف نمیزنه! دامادشم که مثل خودشه "
یهو جمع میترکه

منم که الان دارم این چیزا میفهمم کلـــی ذوق میکنم کـلـیــک

[ 6 تیر 96 ] [ 19:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / تـیـــر / 96
_ فـاطــمـه؟
_جـانــم
؟
_ دوسـت دارم!

بــخـدا ایــن حـجـم از خـنــگـی بــی سـابــقـس
!
خـودش صـدام مـیــکـنــه
!
خـودش جـواب مـیــده
!
حـرفـشـم مـیــزنــه
!
تـازهـهـهـهـه مـیــگـه تـو دیــوونــم کـردی
!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـردا مـیــرن مـسـافـرت
و َ امـیــر حـتـی نــمـیــدونــه کـجـا مـیــرن و کـی حـرکـت مـیــکـنــن
!
تـا ایــن حـد بــراش  مـهـم نــیــسـت
:|

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیــروز جـمـعـه بــود و بــا دوسـتـاش رفـتـن دور دور
!
ولـی کـل اون سـاعـتـایــی کـه بــا دوسـتـاش بــود یــا بــه مـن پـیــام مـیــداد یــا بــاهـام حـرف مـیــزد
:|

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــکـاری کـرد یــه کـوچـولـو ازش دلـخـور شـدم
امـا هـرچـی فـکـرمـیــکـنــم یــادم نــمـیــاد چـیــکـار کـرده
:|
هـی مـیــگـه
" خـب بــگـو چـی شـده، تـصـمـیــم بــگـیــریــم، مـشـکـلـمـون حـل شـه! "
امـا مـن وااااقـعـا نــمـیــدونــم از چـی دلـخـورم
:|
کـارش زود تـمـوم شـد
بــهـش گـیــر دادم یــه چـی بــرام بــگـیــر تـا آشـتـی کـنــم
یــهـو گـفـت تـا یــه سـاعـت دیــگـه پـیــشـتـم کـه از دلـت دربــیــارم
!!
مـنــم کـه حـالـا هـمـیــنــجـوری یــه چـی گـفـتـه بــودم
!
دیــگـه کـلـی اصـرار کـردم کـه نــیــا
ولـی ایــن دلـیــل نــمـیــشـه از هـمـیــنــجـوری اشـتـی کـنــم

گـفـتـم چـطــور بــرا خـودت از اون پـیــرنــایــی کـه بــرا پـرسـپـولـیــس ِ ایــنــتـرنــتـی مـیــخـریــیــیــی
، مـنــم مـیــخـوام
مـن کـه الـکـی لـج کـردم امـا گـفـت بــرم مـسـافـرت سـوغـاتـیــت بــه جـاسـت
!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــمـره هـا هـمـیــنــطــوری مـیــان و مـن هـمـیــنــطــوریــیــیــی پـشـت هـمـمـم گـنــد مـیــزنــمـمـمـم
امـتـحـان اخـرم فـیــزیــک بــود
بــه امـیــد تـقـلـب رفـتـم
!
امـا سـر جـلـسـه نــرسـیــده اون بــرگـه تـقـلـم کـه هـمـه فـرمـولـا بــود گـم شـد :|
هـرچـی هـم تـو دسـتـم نــوشـتـم پـاک شـد
:|
انــقـد اعـصـابــم خـورد شـد کـه هـرچـی بــلـد بــودمـم یــادم رفـت
مـحـمـد
، فـامـیــلـمـون، صـنــدلـی ِ جـلـویــیــم بــود! یــهـو سـرجـلـسـه، جـلـو چـشـم مـراقـب بــرگـشـتـه سـمـتـم مـیــگـه " فـاطــمـه کـدوم سـوال مـیــخـوای؟! "
گـفـتـم هـمـش خـخـخـخ
بــرگـش ُ اورد نــزیــکـم
، یــکـی دو تـا سـوال نــوشـتـم
مـراقـب بــاهـاش اشـنــا بــود
!
خـودش کـه کـلـیــیــیــیــی تـقـلـب کـردددد
واقـعـا چـرا دخـتـرا نــمـیــتـونــن مـثـل پـسـرا تـقـلـب کـنــن
؟!
یــه پـسـره تـبــلـت درآورد داشـت مـیــنــوشـت
! حـراسـت دیــد!
ازش گـرفـت
!
بــعـد حـراسـتـیــه اومـده بــهـش مـیــگـه حـالـا گـوشـی یــه چـیــزی
! نــه دیــگـه تـبــلـت بــه ایــن گـنــدگـی!!!
فـقـط خـدا کـنــه نــیــوفـتـم ایــن امـتـحـان فـیــزیــک  ُ
خـیــیــیــیــلـی بــد نــوشـتـم
!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـرم تـابــسـتـون بــرنــمـیــدارم
!
مـیــخـوام بــرم گـواهـیــنــامـه بــگـیــرم
شـایــدم کـلـاسـی
، چـیــزی رفـتـم!
جـدیــدا حـس کـتـاب خـونــدن اومـده سـراغـم
!
احـتـمـالـا بــرم عـضـویــت کـتـابــخـونــمـو تـمـدیــد کـنــم

فـایــل پـی دی اف
" شـازده کـوچـولـو " و " یــک عـاشـقـانــه آرام " گـرفـتـم!
نــمـیــدونــم کـدوم زودتـر مـیــخـونــم خـخـخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آهـا راسـتـی
!! ایــن هـمـه نــوشـتـم کـه بــرسـم بــه ایــن مـوضـوع! اخـرشـم داشـت یــادم مـیــرفـت!
تـولـد امـیــر نــزدیــکـه
!!!
بــرا اولـیــن بــاررر مـیــخـوام بــراش کـادو بــگـیــرم
چـی پـیــشـنــهـاد مـیــدیــن
؟؟؟
مـهـم ِ
لـطــفـا هـمـه بــگـیــد
!

[ 4 تیر 96 ] [ 00:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / خرداد / 96
لطفا تو این شبای عزیز برای هم دعا کنیم.

[ 25 خرداد 96 ] [ 23:41 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / خرداد / 96
به والله اسم پدر نجسسس کردیییی
و تویی که فقط ازت تهمت شنیدمممم
به علی قسم حلال نمیکنمممم، به خاطر اشکایی که ریختم! بخاطر حالت عصبی ای که بهم دست داده و مریض شدمممم
و تویی که وصالم باهات به یه تار مو بنده
دلیلشم فقططط سست عنصریشونه 
از چیزی خبر نداری و نمیدونی که چقدرررر امروز شکستم و تکرار کردمممم که انتخابمه و اونا گفتن فامیل نیست و من هییی تکرار کردم و تهمت شنیدم و پیشنهادای کثیف شنیدمممم
تازه روزه میگیرن هه
این پستم هیچوقت پاک نمیکنم، باید یادم بمونه که چقدررر آشغالیییی

خییییلی دلم میخواد فرار کنم

[ 24 خرداد 96 ] [ 18:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 16 / خــردآد / 96 (رمز ثآبت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 16 خرداد 96 ] [ 01:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 13 / خــردآد / 96 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 13 خرداد 96 ] [ 00:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / خــردآد / 96
هنوز بعد از یک هفته درمورد هفته پیش حرف میزنیم و بازم حرفامون تموم نمیشه!
اصلا هم حرفامون سر و ته هم نداره
دارم کم کم محمد صداش میکنم
اما خدایی سخته
فکرکن چند سال امیر صداش کردم، یهو بخوام بگم محمد!
همینجوری آسونه اما و در عمل اصلا نمیشه!
تو پیاما راحت ترم و اکثرا میگم اما تو حرفامون اصصصصلا نمیشه!
هنوز یه بار هم نگفتم
نمیشه خوووو تو دهنم نمیپرخهههه

برا یکی از دوستام (فاطمه) هفته پیش خواستگار اومد، از فامیلای دورشونه
دوستمم گفت باید بیشتر بشناسمش و رفت و آمد کنیم
تو یه هفته سه بار اومد دانشگاه دنبالش و میرن دور دور
دو سه روز پیش ازمایش دادن و خدارو شکر جوابشم خوب بود
دیگه میخواستن امروز صیغه بخونن که بابای دوستم اجازه نداد و گفت یه دفعه عقد کنن!
عقدشونم میشه بعد ماه رمضون

یکی از دوستامم(هانیه) امروز نامزد شد! (یه ماه صیغه خوندن)
با نامزدش دوست بود و بهم رسیدن

یکی دیگه از دوستای دبیرستانمم (مونا)، امروز رفتن خواستگاری و پسره سرباز ِ و باهم دوستن
بابای ِ دوستم گفت بزارین چند ماهی از سربازیش بگذره بعد بیایید
پسره هم سن خودمونه 18 یا 19 سالشه
ان شاءالله ایناهم بهم میرسن

دوستای وبلاگیمم که یکی پشت یکی دیگه به وصال میرسن
خدارو شکرررررر

منم که حالا حالاها در خدمتون هستم
مامانمم چند روزه هیییی بحث هانیه رو میکشه وسط و آخرشم به این نتیجه میرسه که مثل هانیه نباش! شوهر ِ فامیل فقط خوبه :|
خلاصه که میخواد پشیمونم کنه و بیخیال امیر شم
البته غیرمستقیم میگه ها
اسمشو نمیاره بگه، ولش کن!
ولی هی میگه میری اونجا غریب میشی! غروبا دلت میگیره، کسی ُ نداری! تو مریضیات کسی نیست که پیشت باشه!
تو فامیل هم دقیقا همین وضعیت هست :|
بیخال اینا!
دیگه برام عادی شده! که مثلا رفتم برا خواستگاری روسری خریدم و باذوق به مامانم نشون دادم وانتظار داشتم بگه قشنگه یا زشته یا هرچیزی!
با یه حالتی، سرد و خشک و انگار زوری دهنشو باز کردههه و با اخم میگه مبارکه!
بعدشم گذاشت رفت! حتی یه لحظه صبرنکرد بهش نشون بدم روسریم ُ!

امروزززز ادد شدم تو یه گروه کلاسیمون
یکی از همکلاسیام که خودش استاد زبان ِ پست گذاشته بود که برا رفع اشکال تو هرمقطع تحصیلی برن پی وی، پیام بدن!
دختره از من کوچیکتره :|
حالا کار به سنش ندارم
زبان میخونه ها اما نه در این حد که تو هر سطحی اموزش بده! تو آموزشگاه زبان به خردسالان درس میده :|
پیام ُ فوروارد کردم برا دوستم(فاطمه)!
بعدش گفتم اه اینو (سه تا هم استیکر پی پی گذاشتم )
بعد دوباره گفتم بدم میاد ازش خووووو

یهو دیدم استیکر تعجب داده، نوشته بود چته؟!
دیدم ای وااای فرستادم برا فاطمه، خواهر امیررررر
یعنی آب شدم از خجالت
معذرت خواهی کردم و پیامام ُدیلیت کردم
خواهرش استیکر داده "پشمام ریخت "


اون ربنای شجریان فرستاده بود، چتش اومد بالای بقیه چت ها! دیگه هردو فاطمه بودن منم سریع سند کردم!
حالا الان هی میخوام پیام بدم صدبار اسم ُ نگاه میکنم یه وقت اشتباه نشه

[ 4 خرداد 96 ] [ 22:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 30 / اردی بهشــت / 96 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 30 اردیبهشت 96 ] [ 23:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
.
تا نیم ساعت دیگه میرسنننن
دعامون کنیددددد

[ 29 اردیبهشت 96 ] [ 15:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 24 / اردی بهشــت / 96 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 24 اردیبهشت 96 ] [ 22:49 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 24 / اردی بهشــت / 96 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 24 اردیبهشت 96 ] [ 22:24 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21/ اردی بهشت/ 95
اولین پستی که با گوشی جدیدم مینویسم!
و اینم پست وصالمونه 
ما بالاخره بعد از کلی سختی داریم بهم میرسیم
اخر هفته میان خواستگاری
بچه ها منم مثل بقیه وبلاگیا میخوام اسماتونو بزارم تو قرآن عقدم 
پس اسماتونو یا با کامنت یا با ایمیل بهم بدین
اینم ایمیل:
ff.rr@chmail.ir

[ 21 اردیبهشت 96 ] [ 14:02 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / اردی بهشــت / 96
چرا نمیشه ببینمش :(
گوشیم پدرمو درآورد خخخ
دیگه حسابی جوابم کرد!
اون وقت اون گوشی جدیده افتاده تو خونشون خاک میخوره :|
من دارم اینجا با این گوشی نفتی به بدبختی کار میکنم

+ چقد اخر هفته حساسی داریم!
این چند وقته همش آخر پستام التماس دعا میگم
این بارم میگم! اما خییییلی جدی تر!
میشه دعامون کنید؟

[ 13 اردیبهشت 96 ] [ 19:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / اردی بهشــت / 96
顔文字 のデコメ絵文字خـب فـآطـمـه گـرفـتـم گـوشـی رو! مـبـآرکـت بـآشـهـ خـآنـومـم 
مـمـنـونـمـ
顔文字 のデコメ絵文字ایـن گـوشـیـتـو چـیـکـآر مـیـکـنـی؟
هـیـچـی مـیـزآرم خـونـهـ
顔文字 のデコメ絵文字تـمـیـز نـگـهـش دآر! بـآهـآش کـلـــــی خـآطـره دآریـمـ! بـآیـد بـه بـچـه هـآمـون نـشـون بـدیـمـ!

مـگـه مـیـشـه دوسـش نـداشـتـ؟؟؟
اگـه فـردآ بـآرونـی نـبـآشـه مـیـآره گـوشـیـمـو+ خب اینم عکسا! کادوی تولدم و گوشی (Galaxy J5 prime)

[ 7 اردیبهشت 96 ] [ 20:50 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / اردی بهشــت / 96
امـیـر گـوشــیـم خـراب شــد
顔文字 のデコメ絵文字 چـرا؟ چـی شــدهـ؟
نــمـیـدونــمـ! کـلـا قـاطـی کـردهـ
顔文字 のデコメ絵文字 عــیـبـی نــدارهـ! الـان دارم مـیـرم خـونــه بـرات مـیـگـیـرمـ
هـا؟
顔文字 のデコメ絵文字 الـان بـرات گـوشــی مـیـگـیـرمـ، حــالـا جـمـعــه یـا شــنــبـه بـرات مـیـارمـ
نــه نــمـیـخـواد
顔文字 のデコメ絵文字 پس بـهـت پول مـیـدم خـودت بـگـیـر
نــه کـلـا نــمـیـخـواد! درسـتــش مـیـکـنــمـ!
顔文字 のデコメ絵文字 ولـش کـن دیـگـه نــمـی ارزهـ، حــالـا بـزار ایـن مـغـازه بـبـیـنــمـ، بـرات عــکـس مـیـفـرسـتــم خـوشــت اومـد مـیـگـیـرمـ، نــیـومـد هـم از دیـجـی کـالـا مـیـگـیـریـمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــکـسـارو فـرسـتــاد!

فـکـرکـنــم ایـن سـفـیـده خـوبـه هـا
顔文字 のデコメ絵文字 نــه فـاطـمـهـ! گـوشــی نــمـیـشــنــاسـیـا! ایـن چـیـنــیـهـ! مـشــکـیـه خـوبـهـ
خـب مـعــلـومـه مـشــکـیـه گـرون تــرهـ
顔文字 のデコメ絵文字 فـرقـش 300 تــومـنــه دیـگـهـ! بـعــدشــم تــو کـاری بـه ایـن کـارا نــداشــتــه بـاشــه فـقـط انــتــخـاب کـنــ
بـرا مـن فـرقـی نــدارهـ، هـرکـدوم کـه خـودت فـکـرمـیـکـنــی خـوبـه بـگـیـر
顔文字 のデコメ絵文字 فـاطـمـهههههه؟ کـاش تــو هـمـیـشــه انــقـد حــرف گـوش کـن بـودی خـخـخـخـخ


هـنــوز گـوشــی رو نــگـرفـتــهـ! گـفـتــم چـنــدجـا دیـگـه هـم بـگـرده شــایـد چـیـز بـهـتــری گـیـرش اومـد!

فـقـط یـه چـیـزیـ؟!
اجـازه هـسـت بـمـیـرم بـراتــ؟!
 

[ 7 اردیبهشت 96 ] [ 00:54 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / اردی بهشــت / 96
داشتم وبارو میخوندم
چرا کسی وب نمیاد؟!
اکثر پست ها برای پارسال و چند ماه پیش بود!
البته که به من ربطی نداره خخخخ
فقط یه چی گفتم که فضا خیلی خالی نباشه

ادامه مطلب

[ 7 اردیبهشت 96 ] [ 00:04 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
ـــــــــــــ
بخدا نمیبخشم این کارارووووو
من که زورم بهتون نمیرسه اما واگذارتون میکنم به خدا
رابطه و وصالمون به یه تار مو بندههههه
خدایا نزار این یه تار موهم قطع شه
کمکمون کن انقدررررر خوشبخت شیم که همه اینایی که جلو پامون سنگ میندازن بگن اصلا فکرشم نمیکردیم انقد خوشبخت شید
خدایا...
خییییییییلی خییییلییییی محتاج دعاممممممم

[ 26 فروردین 96 ] [ 01:31 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / فروردیـــن / 96


سلام

ادامه مطلب

[ 21 فروردین 96 ] [ 14:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / فروردیـــن / 96
سلام
سال نو مبارک

ادامه مطلب

[ 15 فروردین 96 ] [ 23:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30 / اســفنـد / 95
{ عید همگی مبارک }
سال خوبی داشته باشید

[ 30 اسفند 95 ] [ 14:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
ـــــــــ
من این تیکه هایی که دونه دونه میندازی رو حتمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تلافی میکنم حتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
جایگاهت اصــــــلـــا مهم نیست
شاید اگه تو جمع نمیگفتی انقد عصبی نمیشدم
مینویسم تا یادم بمونه باید بزنـــــــم تو دهنـــــــــــــت

[ 26 اسفند 95 ] [ 23:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب